Metsäteollisuuden puutavara-autot, tuotekontit ja tavaravaunut ylittävät Venäjän rajan tuhansia kertoja vuodessa. Venäjä on suomalaisen metsäteollisuuden läheinen kauppakumppani sekä puun tuonnissa että metsäteollisuustuotteiden viennissä. Rajainfrastruktuurin kunto ja kapasiteetti sekä siihen liittyvä liikkumisen sääntely, esimerkiksi rajanylityksen yöaikainen rajoittaminen, vaikuttavat suoraan esimerkiksi alan kuljetusyrittäjien toimintaan.

Suomen ja Venäjän välillä pysyviä kansainvälisiä rajanylityspaikkoja on kahdeksan ja junaliikenteelle kolme. Tilapäisiä ylityspaikkoja on kaksi, ja ne on tarkoitettu vain Suomen ja Venäjän kansalaisille. EU-näkökulmasta tilapäiset rajanylityspaikat ovat syrjiviä, joten niitä uhkaa sulkeminen.

Rajainfrastruktuuria tulee kehittää niin etelässä kuin pohjoisessakin siten, että tasapuolinen liikkuminen turvataan. Monet suurelle yleisölle tuntemattomat harvaliikenteisemmät, tilapäiset ylityspaikat ovat tärkeitä paitsi paikallisliikenteen myös puun tuonnin kannalta, joten niiden tulevaisuus tulee turvata.

Panostukset rajanylitysverkkoon, siihen liittyvään infrastruktuuriin ja tehokkaaseen sääntelyyn tukevat metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.