Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan toimialan päätuoteryhmien tuotannon supistuminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Globaalin kysynnän vaimeneminen voimistui, sillä heinä–syyskuussa myös sellun tuotanto jäi jälkeen viimevuotisesta tasosta.

Sellun tuotantomäärä heikkeni 2,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta tasosta. Paperin, kartongin ja vanerin tuotantomäärät pysyivät alamäessä, sahatavarassa päästiin viime vuoden heinä–syyskuun tasolle. Jyrkimmässä alamäessä ovat paperituotteet, joiden tuotanto vaimeni lähes 15 prosenttia viimevuotisesta.

Paperituotteiden tuntuva alamäki näkyy myös kumulatiivisissa, tammi–syyskuun tuotantoa summaavissa luvuissa. Tammi–syyskuussa sellun tuotantomäärä pysyi vielä kasvussa, mutta sahatavaran tuotanto taas jäi viime vuoden tammi–syyskuun tasosta. (Ks. tarkemmin kuviot alla.)

–Kansainvälinen suhdannekäänne on voimistunut ja globaali kilpailu markkinaosuuksista kovenee. Meidän on nyt tehtävä kaikkemme, jotta emme päätösperäisesti heikennä kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen toteaa.Neuvottelut tärkeämmät kuin koskaanTalous- ja suhdannekäänne tarkoittaa sitä, että päätökset työmarkkinapöydissä nousevat nyt euroajan ratkaisevimpien joukkoon, todennäköisesti jopa tärkeämmiksi kuin päätökset ennen edellistä taantumaa, vuonna 2007.

– Jos nyt syntyy kilpailukyvyn kannalta huonoja ratkaisuja, seuraukset voivat sekä kotimaisten tehtaiden elinkelpoisuuden että työllisyyskehityksen kannalta olla kauaskantoisia, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén arvioi.

Työn hinta on kustannuskilpailukyvyn ratkaisevimpia osatekijöitä, ja siihen vaikuttavat työajan pituutta, kustannustasoa sekä työehtojen joustavuutta koskevat ratkaisut.

– Kaikkien katseen pitäisi olla näissä isoissa asioissa. Työmarkkinajärjestelmä todistaa toimivuutensa, jos neuvottelupöydissä pystytään yhteistyössä parantamaan kustannuskilpailukykyä, Hollmén painottaa.

Metsäteollisuus ry on lokakuun aikana aloittanut omat neuvottelunsa tärkeimmillä sopimusaloillaan paperiteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa. Metsäteollisuus ry tavoittelee neuvotteluissa yhdessä Paperiliiton ja Teollisuusliiton kanssa uusia sopimuksia ennen nykyisten päättymistä 30. marraskuuta.Lisätietoja:

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen, p. 09 132 6600Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén, p. 040 746 3687