Metsäteollisuus ry:n syyskokous valitsi tänään yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Stora Enson maajohtaja Seppo Parvin (KTM, 56). Parvi on Stora Enson talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja Suomen maajohtaja. Parvi on ollut Stora Enson palveluksessa, johtoryhmän jäsen ja maajohtaja vuodesta 2014 saakka. Metsäteollisuus ry:n hallituksessa hän on aiemmin toiminut varapuheenjohtajana. Puheenjohtajuus siirtyy Parville Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälältä yhdistyksen luottamustehtävien kierron mukaisesti.

Metsäteollisuus ry:n syyskokous hyväksyi yhdistyksen hallituksen tekemän säätömuutosesityksen, joka kieltää yhdistystä jatkossa tekemästä jäseniään sitovia työehtosopimuksia. Metsäteollisuus ry kuitenkin vastaa nykyisistä työehtosopimuksista niiden päättymiseen saakka, pisimmillään 31. joulukuuta 2022.

Valintansa jälkeen Parvi kommentoi hyväksyttyä sääntömuutosta ja siitä seuraavaa työelämäuudistusta todeten sen uudistavan koko toimialaa.

−Tulevaisuudessa työehdot kehittyvät erilaisiksi eri yritysten, tuoteryhmien ja työpaikkojen välillä. Yritykset sopivat yhdessä henkilöstönsä kanssa mistä, miten ja missä laajuudessa sovitaan. Tämä tarkoittaa lisääntyvää dialogia – ja sehän juuri on paikallisen sopimisen ytimessä, Parvi sanoi.

Uusi puheenjohtaja kommentoi myös uudistuksen herättämää keskustelua.

−Reaktiot työelämäuudistukseemme ovat olleet pääosin hyvin maltillisia ja odotettuja. Oman jäsenkuntamme reaktiot ovat olleet yksinomaan myönteisiä. Olemme olleet yksimielisiä muutoksen suunnasta ja uudistuksen välttämättömyydestä.

Metsäteollisuus ry:n syyskokouksen päätös irrottautua valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta johtaa muutoksiin myös yhdistyksen omassa organisaatiossa.

−Yhdistyksellä on tulevaisuudessakin merkittävä rooli suomalaisen työelämän vaikuttajana. Metsäteollisuus ry:n uuden työelämäyksikön tehtävät tarkentuvat ja yksikön johtoon on jo valittu uusi vetäjä, Parvi muistutti.

Syyskokouksen päätteeksi Parvi otti kantaa myös metsäteollisuuden pidemmän aikavälin näkymiin.

−Globaalit megatrendit näkyvät myös juuri nyt vallitsevan sumun läpi: Ilmastonmuutoksen, väestönkasvun, keskiluokan vaurastumisen ja kaupungistumisen maailmassa metsäteollisuus on osa ratkaisua, ei ongelmaa. Puupohjainen tuotanto korvaa enenevässä määrin fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvaa tuotantoa, ja uusiutuvaan raaka-aineeseen tukeutuvan metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymä on valoisa, Parvi alleviivasi.

Syyskokous päätti myös, että vuonna 2021 Metsäteollisuus ry:n hallituksessa on 27 jäsentä. Uusina jäseninä hallitukseen nousivat toimitusjohtaja Ilkka Saarinen, Tervakoski Oy, toimitusjohtaja Juha Tilli, Pankaboard Oyj sekä toimitusjohtaja Petteri Virranniemi, Pölkky Oy.

Metsäteollisuus ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2021

Toimitusjohtaja Petri Aaltonen, Encore Ympäristöpalvelut Oy

Toimitusjohtaja Jussi Aine, Puustelli Group Oy

Toimitusjohtaja Sampo Antti, Corenso United Oy Ltd

Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM-Kymmene Oyj

Divisioonan johtaja Kati ter Horst, Stora Enso Paper Oy

Toimitusjohtaja Risto Hovi, BillerudKorsnäs Finland Oy

Pääjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Group

Toimitusjohtaja Esa Kaikkonen, Metsä Tissue Oyj

Toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy

Toimitusjohtaja Juha Koukka, Mondi Powerflute Oy

Toimitusjohtaja Juha Kuusisto, Veljet Kuusisto Oy

Tehtaanjohtaja Heikki Mustaniemi, Oy Essity Finland Ab

Tehtaanjohtaja Pertti Mäkelä, Jujo Thermal Oy

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, Tornator Oyj

Toimitusjohtaja Kari Ollila, Adara Pakkaus Oy

Talousjohtaja Seppo Parvi, Stora Enso Oyj

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj

Toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Haapajärven Ha-Sa Oy

Toimitusjohtaja Tommi Ruha, Kuhmo Oy

Toimitusjohtaja Ilkka Saarinen, Tervakoski Oy

Director Kirkniemi Mill Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka, Vapo Oy

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, Puusepänteollisuus ry

Toimitusjohtaja Juha Tilli, Pankaboard Oyj

Toimitusjohtaja Ari Viinikkala, DS Smith Packaging Finland Oy

Toimitusjohtaja Petteri Virranniemi, Pölkky Oy

Toimitusjohtaja Sakari Wallin, Suomen Kuitulevy Oy

Työvaliokunnan kokoonpano 2021

Puheenjohtaja

Talousjohtaja Seppo Parvi, Stora Enso Oyj

Varapuheenjohtajat

Pääjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Group

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj

Muut työvaliokunnan jäsenet

Toimitusjohtaja Sampo Antti, Corenso United Oy Ltd

Toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy

Toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Haapajärven Ha-Sa Oy

Mill Director Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy