Keskuskauppakamarin tuore jäsenkysely paljasti huolestuttavia lukuja työvoimapulasta. Kyselyn mukaan lähes 75 prosentilla yrityksistä on ollut pulaa osaavasta työvoimasta. Myös Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat raportoineet työvoiman rekrytoimisen haasteista, joiden ratkaisemiseksi hallituksen odotetaan tekevän päätöksiä budjettiriihessään.

Metsäteollisuuden tuotantolaitoksista jopa 73 % raportoi rekrytointihaasteista vuosilta 2019 - 2020*. Viime vuosien luvut ja Keskuskauppakamarin tuoreempi selvitys osoittavat yksiselitteisesti, että työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Työvoimahaasteen ratkaiseminen edellyttää muun kuin tutkintoon tähtäävän koulutustarjonnan lisäämistä

Työvoimahaasteen ratkaiseminen edellyttää muun kuin tutkintoon tähtäävän koulutustarjonnan lisäämistä, jotta työvoiman kysyntä ja tarjonta saataisiin kohtaamaan ilman pitkällistä tutkintoon tähtäävää kouluttautumista. Lisäksi budjettiriihessä olisi tärkeä päättää muunto- ja täydennyskoulutuksien lisäämisestä sekä uudistaa oppisopimuksen koulutuskorvaus yritysten kannalta riittävälle tasolle.

Metsäteollisuus arvoketjuineen työllistää tällä hetkellä Suomessa noin 100 000 ihmistä. Maamme tavaraviennistä noin viidennes on metsäteollisuuden tuotteita. Osaava henkilöstö on alan toiminnan ehdoton edellytys, joten kansallisen tason toimia työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan.

Osaajia on ollut vaikea löytää etenkin tuotannon sekä kunnossapidon ja huollon tehtäviin, joihin rekrytointimäärät ovat suurimpia. Toimihenkilöpuolella rekrytointivaikeudet keskittyvät kone- ja sähkötekniikan, prosessitekniikan, kemian tekniikan sekä puunjalostustekniikan insinööreihin ja diplomi-insinööreihin. Lisäksi alalla on kasvava pula puun korjuun ja kuljetuksen ammattilaisista.

Osaavan työvoiman saatavuuden kannalta on välttämätöntä turvata koulutuksen rahoitus pitkäjänteisesti

Työvoiman saatavuutta hankaloittavat muun muassa toimipaikan syrjäinen sijainti suhteessa koulutuspaikkakuntiin, koulutuksen vähäisyys etenkin mekaanisen metsäteollisuuden insinööritasolla sekä puun korjuu- ja kuljetustyön kausiluonteisuus.

Osaavan työvoiman saatavuuden kannalta on välttämätöntä turvata koulutuksen rahoitus pitkäjänteisesti. Yksittäisten toimien sijaan rahoitus on turvattava siten, että opetussisällöt ja oppimisvälineet ovat ajan tasalla ja koronan aiheuttama oppimisvaje pystytään paikkaamaan.  

Työn kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi yksi keino on koulutuksien saatavuuden parantaminen, jota voidaan parantaa esimerkiksi digitaalisiin oppimisympäristöihin panostamalla. Osaavan työvoiman saatavuutta voidaan paikata myös palkkaamalla kansainvälisiä osaajia, mikä edellyttää lupaprosessien yksinkertaistamista.

Työvoiman saatavuus ei ole itsestäänselvyys

Metsäteollisuus tarjoaa tärkeää ja kiinnostavaa työtä monista koulutustaustoista tuleville osaajille. Työvoiman saatavuus ei ole itsestäänselvyys, joten jatkuvaa vuoropuhelua yritysten, koulutuksen tarjoajien ja päättäjien välillä tarvitaan. Hyvä alku on kuunnella yritysten tarpeita budjettiriihen työllisyystoimista ja koulutuspanostuksista päätettäessä.

* Metsäteollisuus ry selvitti jäsenyritystensä henkilöstön koulutustaustoja ja yritysten rekrytointihaasteita joulukuussa 2020 tehdyllä jäsenkyselyllä, joka tehtiin tehtaille ja sahoille. Vastausten kattavuus jäsenyritysten henkilöstöstä on 60 % ja henkilöstön määrä toimipaikoissa on noin 10 000.