Valtaosa tuontipuusta on kuitupuuta ja haketta. Esimerkiksi koivukuitupuuta ei voi hankkia Suomesta teollisuuden tarvitsemaa määrää.

Venäjältä Suomeen tuotavasta raakapuusta suurin osa on sellaista, jonka käyttö on Venäjällä vähäistä. Sahainvestointien myötä myös hakkeen tuonti on kasvanut.

Vuonna 2020 Suomeen tuotiin yhteensä 12,6 miljoonaa kuutiometriä kuorellista raakapuuta. Raakapuun tuonti jakaantui tuontimaittain seuraavasti:

  • Venäjältä 76 %

  • Baltian maista 18 %

  • Muista maista noin 6 %

Vuonna 2020 tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä oli 19 prosenttia. Samana vuonna metsäteollisuuden puunkäyttö Suomessa oli 67 miljoonaa kuutiometriä.