Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 25 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Globaalit muutokset tukevat metsäteollisuuden tuotteiden vahvaa kysyntää. Suomen menestyminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää, että sekä EU:ssa että kotimaassa tehdään metsäteollisuuden kilpailukykyä ja metsien aktiivista käyttöä edistäviä päätöksiä.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-toukokuussa puuta yksityismetsistä 14,2 miljoonaa kuutiota, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Viime kuukausi oli kaikkien aikojen toiseksi vilkkain toukokuu puukaupoissa.

Tammi-toukokuussa tukkien ostomäärä oli 6,9 miljoonaa kuutiota, eli 48 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kuitupuun ostomäärä oli 6,7 miljoonaa kuutiota, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Raakapuukustannusten nousu jatkui

Havutukkien kantohinnat olivat toukokuussa 17-19 prosenttia korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden toukokuussa. Koivutukin kantohinta oli 5 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Kuitupuiden kantohinnoissa oli nousua 8-9 prosenttia. Kustannusten raju nousu vaikeuttaa suomalaisen metsäteollisuuden kilpailuasemaa kansainvälisillä markkinoilla.

Toukokuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 64 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 38 ja 68 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 68 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 38 ja 70 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 46 euroa kuutiolta, ja vaihteli 31 ja 52 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 18–21 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 10 ja 24 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

EU:ssa valmisteilla merkittäviä metsien käyttöä koskevia aloitteita

Globaalit trendit tukevat metsäteollisuuden tuotteiden markkinoita. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet vastata tähän kysyntään. Siihen vaaditaan kuitenkin kilpailukykyinen ja ennakoitava toimintaympäristö, johon vaikuttavat sekä EU:ssa että kansallisesti tehdyt päätökset.

EU:ssa tehdään kuluvan vuoden aikana useita metsien käyttöä koskevia päätöksiä. Merkittävimmät näistä ovat maankäyttösektoria koskeva LULUCF-asetus (Land Use, Land Use Change and Forestry), joka sisältää metsien hiilinielujen laskennan, sekä uusiutuvan energian direktiivi RED. Lisäksi EU:n komissio julkaisee päivitetyn metsästrategian ja jatkaa biodiversiteettistrategian toimeenpanoa.

– Lainsäädäntövalmisteluissa on korostettava aktiivisen ja oikea-aikaisen metsien hoidon merkitystä sekä puupohjaisten tuotteiden luomia ratkaisuja irrottauduttaessa fossiilitaloudesta, muistuttaa metsäjohtaja Karoliina Niemi.

– Elinvoimaiset ja hyvin kasvavat metsät tuottavat raaka-ainetta ympäristöystävällisten puupohjaisten tuotteiden valmistukseen sekä turvaavat vahvan hiilivaraston pitkällä aikajänteellä. Samalla varmistetaan metsien hoidon ja käytön ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, toteaa Niemi.