Julkinen rakentaminen on yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista, joista kunnissa päätetään. Julkisessa rakentamisessa tulisi lisätä puuta. Puurakentaminen on ilmastoteko, joka samalla työllistää lähiseudun asukkaita.

Puurakentaminen on viime aikoina yleistynyt julkisessa rakentamisessa erityisesti koulu- ja päiväkotihankkeissa. On kuitenkin valitettava tosiasia, että olemme puurakentamisessa takamatkalla esimerkiksi Ruotsiin verrattaessa. Takamatkaa voidaan kuroa niin haluttaessa.

Puurakentamisen lisääminen olisi perusteltua ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Lisäämällä puurakentamista voimme vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta sekä rakentamisen hiilidioksidipäästöjä. Merkitys on suuri, sillä rakentamisen ja rakennusmateriaalien osuus kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 35 prosenttia.

Puurakentaminen vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä.

Puurakentamisessa käytetään kotimaisia tuotantopanoksia ja työllistetään suomalaisia. Siten se tukee kotimaan taloutta ja paikallisia elinkeinoja. Puu on uusiutuvana raaka-aineena oivallinen rakennusmateriaali. Puutuotteista voidaan tehdä kevyitä ja lujia rakenteita, joissa ihmiset viihtyvät. Puuta voidaan käyttää rinnan myös muiden materiaalien kanssa. Tulevaisuuden rakentaminen koostuu toivottavasti yhä useammin puun ja muiden materiaalien parhaat ominaisuudet yhdistävistä hybrideistä.

Puurakentamisen lisääntyminen voi vaikuttaa myös rakentamisen hintaan. Esimerkiksi Ruotsissa puu on jo pitkään ollut kilpailevia materiaaleja edullisempi ratkaisu rakentamisessa. Jos pääsemme samaan, puurakentaminen voisi osaltaan hillitä asumiskustannusten nousua.