Kesätyöt ovat erinomainen tilaisuus päästä kosketukseen työelämän ja mahdollisen tulevaisuuden työnantajan kanssa. Monelle nuorelle kesätyökokemus on ollut merkittävä vaikutin opinto- ja uravalintoihin. Parhaimmillaan kesätyökokemukset tukevat opintoja sekä auttavat etenemään tulevaisuudessa. Työnantajille taas kesätyöpaikkojen tarjoaminen voi olla avain arvokkaaseen osaamiseen, josta voi myöhemmin kuoriutua tulevaisuuden osaaja.

Metsäteollisuudessa tarjolla tuhansia kesätyöpaikkoja

Viime kesänä pandemiatilanne vaikutti monien alojen kesätyöpaikkatarjontaan. EK:n yrityskyselyn mukaan vuoden 2020 kesätyöpaikkojen määrä vastasi finanssikriisin aikaista pohjalukemaa. Metsäteollisuudessa pystyttiin tarjoamaan tuhansia kesätyöpaikkoja poikkeustilanteesta huolimatta.

Metsäteollisuudessa kesätyöpaikkoja uskotaan olevan viime vuotta enemmän

Tulevan kauden kesätyöpaikkalukemiin ennustetaan pientä kasvua. Metsäteollisuudessa kesätyöpaikkoja uskotaan olevan viime vuotta enemmän vilkastuneen puukaupan ja poikkeusvuoden tuoman kokemuksen ansiosta.

Monipuolisista kesätöistä ponnahduslauta työelämään

Metsäteollisuus tarjoaa kesätöitä monipuolisissa työtehtävissä. Työpaikkoja on tarjolla muun muassa puunhankinnasta, kunnossapidosta, tuotannosta, laboratoriosta, logistiikasta, myynnistä sekä erilaisista viestintä-, hankinta- ja asiakaspalvelutöistä.

Kesätyöpaikkaa hakiessa ei tarvitse olla valmis osaaja, vaan kausityö toimii ponnahduslautana työelämään. Kesätyö mahdollistaa uusien taitojen oppimisen, arvokkaiden verkostojen luomisen sekä ennen kaikkea itsensä kehittämisen. Tärkeintä on kiinnostus ja innostus alaa kohtaan – osaaminen tulee työkokemuksen kautta. Metsäteollisuus kannustaa alan yrityksiä tarjoamaan kesätyöpaikkoja ja tekemään yhteistyötä oppilaitosten kanssa tulevaisuudenosaajien tavoittamiseksi.

Alan työpaikkatarjontaan voi tutustua yritysten omilla verkkosivuilla, rekrytointifirmojen tai oppilaitosten työpaikkailmoitussivuilla.