Metsäteollisuus ry on päättänyt Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä koskevasta työsulusta mekaanisessa metsäteollisuudessa. Kuuden vuorokauden mittainen työsulku alkaa Teollisuusliiton kolmipäiväisen lakon päättyessä 12. joulukuuta ja päättyy 18. joulukuuta.

Teollisuusliitto lopetti poikkeuksellisesti neuvottelut mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta yli viikko ennen sopimuskauden päättymistä ja kesken osapuolten yhdessä aikatauluttamaa neuvotteluprosessia. Lähes saman tien se ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta mekaanisessa metsäteollisuudessa 9.–11. joulukuuta.

–Teollisuusliitto on toimillaan osoittanut täyttä haluttomuutta sopia uusista työehdoista. Työsulku on lakkoa vastaava työtaistelutoimi, jolla haluamme saada neuvottelut jatkumaan, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo.

Työsulku tarkoittaa sitä, että Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä ei päästetä työpaikoilleen sahoille ja vaneritehtaille ja samalla heidän palkanmaksunsa lopetetaan. Työsulku kohdistuu niihin Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten toimipaikkoihin, joihin Teollisuusliitto on ilmoittanut kohdistavansa lakon 9.–11. joulukuuta.

Työsulku toteutetaan Metsä Groupin, Pölkyn, Stora Enson, UPM:n ja Versowoodin tuotantolaitoksissa eri puolella maata. Yhteensä mukana on 32 sahaa, vaneri-, viilu- ja liimapuutehdasta, jotka tuottavat määrällisesti arvioiden noin puolet koko toimialan 3,2 miljardin euron vuosituotannosta.

– Työsulku antaa Teollisuusliiton neuvottelijoille mahdollisuuden panna jäitä hattuun. Metsäteollisuus ry:n on nopeallakin aikataululla valmis palaamaan neuvottelupöytään sopiakseen työehdoista, jotka parantavat suomalaisen tuotannon globaalia kilpailukykyä, Hollmén korostaa.

Laskevassa talous- ja suhdannetilanteessa työehdoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa suomalaisen tuotannon kustannuskilpailukykyyn ja tehtaiden elinkelpoisuuteen. Suomalaiset sahat ja vaneritehtaat kilpailevat huomattavasti alhaisemman kustannustason alueiden, kuten Baltian, Puolan ja Venäjän, tuotannon kanssa. Esimerkiksi Viroon verrattuna työvoimakustannukset ovat Suomen vaneritehtailla noin kolminkertaiset.

Koska työvoimakustannukset ovat korkeat, tulisi työehtojen mahdollistaa mahdollisimman tehokas tuotannon ja työajan järjestäminen. Tehtaiden kilpailukyky parantuisi, jos työehtosopimukset lisäisivät mahdollisuuksia nostaa tehtaiden käyntiastetta sekä vaihtoehtoja lomien sijoitteluun.

–Teollisuusliitolta puuttuu kriisitietoisuus, vaikka miltei kaikilla sahoilla ja vaneritehtailla on jo syksyn aikana jouduttu rajoittamaan tuotantoa ja turvautumaan lomautuksiin. Suhdannenäkymä on edelleen kehittynyt heikompaan suuntaan, mutta silti työntekijäpuoli on keskittynyt vaatimaan ainoastaan lyhyempää työaikaa, Hollmén jatkaa.

Teollisuusliitto on toistuvasti vahingoittanut neuvottelusuhteita ja vaikeuttanut yhteistyötä kohdistamalla poliittisia työtaisteluita erityisesti mekaaniseen metsäteollisuuteen. Kahden viime vuoden aikana toimialan tuotanto on pysäytetty viideksi vuorokaudeksi Teollisuusliiton poliittisten mielenilmausten takia, ja ala on kärsinyt kymmenien miljoonien eurojen taloudelliset menetykset.

Työsulun piirissä olevat tehtaatLisätietoja:

Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén, p. 040 746 3687,tänään keskiviikkona klo 7–8:15 ja 15:30-.Soittopyynnön voi jättää myös viestintäpäällikkö Sarianna Toivosen kautta, p. 041 540 5868.