Sopu sahojen ja vaneritehtaiden uusista työehdoista kaatui Teollisuusliiton päätökseen hylätä valtakunnansovittelijan torstain vastaisena yönä antama sovintoehdotus. Teollisuusliitto tuotti jälleen pettymyksen.

–Sovintoehdotus oli hyväksyttävissä. Odotamme nyt, että Teollisuusliitto alkaisi kantaa vastuuta ja osoittaisi ratkaisuhalukkuutta. Metsäteollisuus ry on valmis neuvottelujen nopeaan jatkamiseen, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo.

Sovintoehdotuksessa työaikaa pidentäneet kiky-tunnit olisivat muuttaneet muotoaan, mutta sahojen ja vaneritehtaiden käyntiaika olisi pysynyt ennallaan. Tuotannon kannalta tärkeitä kiky-tunteja olisi voitu joustavasti hyödyntää kaikkien arkipyhäviikkojen työaikaratkaisuissa.

– Oikeansuuntaisesti paikallisen sopimisen merkitys olisi toimialalla kasvanut. Muutosehdotukset olisivat mahdollistaneet tehtaiden jatkuvan käytön aiempaa paremmin, Hollmén lisää.

Nykyisellään työehdot tekevät sahojen ja vaneritehtaiden jatkuvan käynnin kannattamattomaksi, eikä rakennettua tuotantokapasiteettia – kalliita koneita ja laitteita – pystytä täysin hyödyntämään. Ylimitoitetut lisäkorvaukset johtavat siihen, että työt sahoilla ja vaneritehtailla keskeytetään viikonlopuksi tai sunnuntaiksi. Jatkuva käynti mahdollistaisi myös alan työpaikkojen lisäämisen.

Metsäteollisuus ry tavoittelee mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimukseen myös joustavampia määräyksiä vuosilomasta, koska asiakaskysynnän huippusesonki on yleensä kesäkuukausina. Lomien vapaamman sijoittelun avulla työntekijöiden lomauttamistarve huippusesongin ulkopuolella vähenisi.

Kustannuskilpailukyvyn merkitys toimialla on ratkaiseva, sillä suomalaisten sahojen ja vaneritehtaiden kilpailijat tulevat huomattavasti alhaisemman kustannustason maista Baltiasta, Venäjältä ja Puolasta. Niihin verrattuna työvoimakustannukset ovat levyteollisuudessa Suomessa 3–4 kertaa korkeammat.

Teollisuusliitto lakkoilee mekaanisessa metsäteollisuudessa jo kolmatta viikkoa ja on uhannut pitkittää lakon kuusiviikkoiseksi. Valtaosassa sahoja ja vaneritehtaita tuotanto on pysähtynyt, mikä tietää lakkotappioita yrityksille sekä tuottaa hallaa myös työntekijöille.

–Teollisuusliitto pelaa kilpailijoiden pussiin, kun se seisottaa lakossa suomalaisia tehtaita. Kun Teollisuusliitto on julkisuudessa korostanut sopimishalujaan, sen tulisi muuttaa puheet teoiksi, Hollmén jatkaa.LisätietojaTyömarkkinajohtaja Jyrki Hollmén, soittopyynnöt viestintäpäällikkö Sarianna Toivosen kautta, p. 041 540 5868.