Metsäteollisuus ry edistää metsäalan vetovoimaa ja vahvistaa 4H-järjestön kanssa lasten ja nuorten monipuolista metsäsuhdetta. Tavoitteena on kannustaa nuoria tutustumaan metsäalan mahdollisuuksiin. Osana vetovoimatyötään Metsäteollisuus ry tukee 4H:n metsätoimintaa tarjoamalla 1500 huomioliiviä lasten ja nuorten käyttöön metsäkohdevierailuilla.

Metsä vilisee lapsia kevään auringonsäteiden lämmittäessä ja luonnon herätessä kasvuun. Luumäelle sijaitsevan Taavetin yhtenäiskoulun 6.-luokan oppilaat pukevat säänmukaiset varusteet ja huomioliivit päälleen ja lähtevät metsään. Tänään on metsäpäivä.

Metsäpäiviin osallistuu kymmeniä tuhansia koululaisia vuosittain. Paikalliset 4H-yhdistykset toteuttavat kouluyhteistyönä metsäpäiviä yhdessä lukuisten eri metsä- ja luontoalan toimijoiden kanssa. Metsäpäivissä lapset ja nuoret tutustuvat monipuoliseen metsänkäyttöön koulun lähimetsässä ja usein myös lähimetsää kauempana. Samalla lapsi ja nuori saa tietoa metsän kestävän käytön ymmärtämiseksi yhteiskunnan, ihmisen ja luonnon näkökulmista.

"Haluamme innostaa lapsia ja nuoria metsien käyttömahdollisuuksista niin virkistyskohteena kuin jokapäiväisiä puupohjaisia tuotteita ajatellen"

Metsäkokemuksen tulee olla aina turvallinen. Metsätyömaavierailulla uusien puuntaimia istuttaminen, metsäkoneen kuljettajan työhön tutustuminen tai metsurin turvasaappaisiin hyppääminen edellyttää aina huomioliivin käyttöä. Huomioliivissä lapsi ja nuori tulee nähdyksi maastossa.

”Haluamme tukea turvallisia tutustumisia metsäkohteisiin ja samalla innostaa lapsia ja nuoria metsien käyttömahdollisuuksista niin virkistyskohteena kuin jokapäiväisiä ja uusia puupohjaisia tuotteita ajatellen”, kertoo koulu-yritys yhteistyön koordinaattori Kim Nguyen Metsäteollisuus ry:stä.

”Monipuolisten metsäpäivien toteuttaminen ei olisi mahdollista ilman metsä- ja luontoalan toimijoita, jotka ovat sitoutuneet lasten ja nuorten metsäkasvatukseen. Olemme iloisia, että Metsäteollisuus ry haluaa tukea laadukkaiden metsäpäivien toteutusta”, toteaa kehityspäällikkö Sampo Juhajoki Suomen 4H-liitosta.