Metsäteollisuus ry:n kilpailuoikeudelliset periaatteet toimivat järjestötoiminnan suuntalinjoina. Ohjeistuksen tarkoituksena on kertoa kilpailulainsäädännön merkityksestä ja varmistaa, ettei kilpailulainsäädäntöä rikota. Nämä ohjeet on jaettu Metsäteollisuus ry:n jäsenille ja niitä noudatetaan järjestön toiminnassa.Metsäteollisuus ry noudattaa toiminnassaan kilpailulainsäädäntöä, joka asettaa rajoitukset kaikkeen järjestön toimintaan. Kilpailulainsäädännön tarkoitus on yhteismarkkinoiden tehokkaan ja toimivan kilpailutilanteen puolustaminen sekä kehittäminen. Kilpailu kuuluu markkinatalouden perustekijöihin ja tehokkaan kilpailun edellytyksenä on, että markkinat koostuvat riittävän monesta toisistaan riippumattomasta tarjoajasta, joista jokaiseen kohdistuu kilpailupainetta. Kilpailu saa yritykset huolehtimaan kilpailukyvystään, tehokkuudestaan ja tarjoamaan kuluttajille parhaan mahdollisen tuotteiden ja palveluiden hinta-laatu -suhteen.Metsäteollisuus ry:n järjestämissä kokouksissa tai niiden puitteissa ei keskustella tai sivuta aiheita, joilla voi olla vaikutusta yritysten tulevaan kilpailukäyttäytymiseen. Yritysten toiminnan kannalta luottamuksellisia aiheita ei käsitellä järjestön kokouksissa. Tiedot, jotka on annettu luottamuksellisena Metsäteollisuus ry:n käyttöön tilastojen laatimista varten, ei keskustella kokouksissa eikä niistä vaihdeta tietoja kilpailijoiden kesken.