Metsäteollisuus ry:n sidosryhmäretkellä 12.9. tutustuttiin UPM Kymin tehdasintegraattiin ja Tornatorin metsäkohteeseen Ruotsinpyhtäällä. Vierailu kirvoitti keskustelua vastuullisuudesta ja kestävästä metsien hoidosta.- Vilkas julkinen keskustelu metsistä on selvästi lisännyt kiinnostusta retkeämme kohtaan. Osallistujia kiinnosti etenkin metsäteollisuuden uusiutuminen ja toimet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, kertoi Metsäteollisuus ry:n kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo.UPM:n sellu- ja paperitehtaalla Kuusankoskella nähtiin ja kuultiin kuinka tuotantolaitos minimoi toimintansa ympäristövaikutukset ja millaiset ovat tuotantolaitoksen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutuksen lähialueille. Lisäksi lounaspuheenvuoron metsäbiotalouden mahdollisuuksista piti Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert.Iltapäivällä suunnattiin Ruotsinpyhtäälle ja metsään. Tornatorin monikäyttömetsässä tutustuttiin metsätalouden ja virkistyskäytön yhteensovittamiseen. Metsäkuviolla päästiin myös jututtamaan metsäkoneen kuljettajaa, joka kertoi poimintahakkuun käytännön toteuttamisesta.- Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on olennainen osa Metsäteollisuus ry:n toimintaa. Tällaiset retkeilyt antavat keskusteluille ja ajatustenvaihdolle tilaa, iloitsi ympäristöasiantuntija Maija Rantamäki.Retkelle osallistui noin 40 henkilöä muun muassa eri ministeriöistä, eduskunnasta, tutkimuslaitoksista, luonto- ja etujärjestöistä ja metsäalan organisaatioista. Retken teemat ja vierailukohteet keräsivät kiitosta ajankohtaisuudestaan.Lisätietoja:Tiina Vuoristo, päällikkö – kestävä kehitys, tiina.vuoristo@forestindustries.fi, 040 542 5365Maija Rantamäki, ympäristöasiantuntija, maija.rantamaki@forestindustries.fi, 040 828 3012

Ruotsinpyhtäällä kuultiin miten Tornatorin monikäyttömetsässä sovitetaan yhteen metsätalous ja metsien virkistyskäyttö.