Metsäteollisuus jakaa huolen ilmastonmuutoksesta. Metsät, hyvä metsänhoito ja puunjalostus ovat avainasemassa irtauduttaessa fossiilitaloudesta ja torjuttaessa ilmastonmuutosta. Toimialla tehdään ilmastotiekartta helpottamaan Suomen taivalta kohti ilmastoneutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä.Kun tavoitteena ovat globaalisti myönteiset ilmastovaikutukset, tarvitaan toimenpiteitä monessa kokonaisuudessa. Tehtailla päästöjä voidaan vähentää mm. investoimalla tehtaiden vähäpäästöiseen teknologiaan. Hiilivarastoja voidaan kasvattaa huolehtimalla metsien kasvusta sekä elinvoimasta. Lisäksi teollisuus voi valmistaa yhä enemmän tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia, uusiutumattomia materiaaleja ja vastaavat ympäristötietoisten kuluttajien vaatimuksiin.Fossiilisista irtautumisen ja energiatehokkuustoimien ansiosta metsäteollisuuden tuotantoon suhteutetut hiilidioksidipäästöt ovat jo nyt vähentyneet noin 64 prosenttia 1990-luvun alkuun verrattuna.Metsien hiilinieluihin voidaan vaikuttaa metsien kasvua edistämällä ja metsitystä lisäämällä. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta on tärkeää pitää metsät elinvoimaisina ja terveinä, ja kasvattaa metsävaroja entisestään.Lisätietoja:Karoliina Niemi, metsäjohtaja, karoliina.niemi@forestindustries.fi, p. 050 567 9093Jyrki Peisa, johtaja - logistiikka, ympäristö ja kauppapolitiikka, jyrki.peisa@forestindustries.fi, p. 050 364 0836