Tuore tutkimus osoittaa, että suomalaisten kuluttajien tiedot metsäteollisuuden uusimmista tuoteinnovaatioista ja ilmastohyödyistä ovat vielä rajalliset. Metsäteollisuuden merkitys Suomen taloudelle ja hyvinvoinnille on sen sijaan hyvin kuluttajien tiedossa.


Taloustutkimus Oy:n toteuttaman tutkimuksen mukaan 80 prosenttia suomalaisista pitää puusta valmistettujen tuotteiden menekin merkitystä Suomen taloudelle suurena tai melko suurena. Vastaajista 77 prosenttia piti puiden kaatamista hyväksyttävänä silloin, kun huolehditaan uuden metsän kasvattamisesta.


Metsäteollisuuden tuoteinnovaatiot ovat suurelle yleisölle vielä näkymättömiä. Vastaajista vain kuusi prosenttia tunnisti, että puusta voidaan valmistaa akkumateriaaleja. Puupohjaisesta sidosaineesta hammastahnassa tiesi yhdeksän prosenttia ja puupohjaisesta limonadipulloista 17 prosenttia vastanneista.


- Tulos selvästi osoittaa, että vastuullisesti toimivalla metsäteollisuudella on kansan vahva mandaatti toiminnalleen. Samaan aikaan meillä on valtava potentiaali siinä, että saamme kuluttajat tietoisiksi kaikesta siitä, mitä puusta voidaankaan tehdä, toteaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.


Kun suomalainen valitsee puusta tehdyn tuotteen, merkittävimmät vaikuttimet puutuotteen valintaan ovat sen kestävyys (60 %), materiaalin miellyttävyys (57 %) ja kotimaisuus (48 %).


Tuotteiden ympäristövaikutuksia ei tunneta


Kuluttajien tiedot käyttämiensä tuotteiden ympäristövaikutuksista ovat tutkimuksen mukaan vielä suppeat. 34 prosenttia vastanneista kokee tuntevansa käyttämiensä tuotteiden ympäristövaikutukset erittäin tai melko hyvin. Sen sijaan tarkempi ymmärrys tuotteiden ilmastokuormituksesta on omasta mielestään vain noin joka neljännellä suomalaisella ja ilmastohyödyistä vain joka viidennellä suomalaisella.


- Puusta valmistettujen erilaisten tuotteiden merkitys on aivan keskeinen vähennettäessä uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä. Metsäteollisuuden puupohjaiset, uusiutuvat ja hiiltä sitovat tuotteet sitovat enemmän hiilidioksidia kuin toimialan Suomessa sijaitsevat tehtaat sitä päästävät, jatkaa Jaatinen.


- Puupohjaisten tuotteiden mahdollinen positiivinen kädenjälki ympäristöön on valtava, alleviivaa puolestaan tohtori Gregory A. Norris, SHINE@MIT:n johtaja ja Harvardin yliopiston johtava elinkaariasiantuntija. Hän on pääpuhujana tänään Helsingissä järjestettävässä metsäalan seminaarissa.


Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat maailman kärkeä uusiutuvien materiaalien teknologiaan perustuvien innovaatioiden kehittämisessä. Tämä näkyy yritysten uusissa liiketoiminta-alueissa: uusiutuvat tekstiilit, erilaiset vihreät kemikaalit, fossiilittomat pakkaukset, urbaanit rakennusratkaisut ja biopohjaiset polttoaineet. Metsäteollisuuden yritykset investoivat viime vuonna yli 450 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.


Metsäteollisuus ry:n Taloustutkimus Oy:ltä tilaamaan kulutuskäyttäytyminen ja vastuullisuus -kyselyyn vastasi helmi-maaliskuun 2022 välisenä aikana 3108 henkilöä. Internetpaneelina toteutetun kyselyn tulosten virhemarginaali on +/-1,8 prosenttiyksikköä.


- Näin laajasti toteutettu tutkimus antaa hyvin luotettavan kuvan suomalaisten asenteista ja tiedoista liittyen vastuullisuuteen, metsäteollisuuteen ja sen tuotteisiin sekä eri materiaaleista valmistettujen tuotteiden ilmastovaikutuksiin, sanoo tutkimusjohtaja Juho Rahkonen Taloustutkimus Oy:stä.

Katso tutkimustiivistelmä täältä.


Lisätietoja:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, p. 09 132 6600, timo.jaatinen@forestindustries.fi
Juho Rahkonen, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus Oy, p. 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi