- Metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet peräti 64 % tuotantoon suhteutettuna vuodesta 1990. Absoluuttiset CO2-päästöt ovat vähentyneet 49 %, kun muun Suomen CO2-päästöt samalta ajanjaksolta ovat vähentyneet vain 20 %. Massa- ja paperiteollisuus on tänä aikana kasvattanut ympäristö- ja ilmastoystävällisten tuotteiden tuotantoa noin neljälläkymmenellä prosentilla, kertoo ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt.

Kansainvälisesti vertailtuna uusiutuvan energian osuus on Suomen metsäteollisuudessa huomattavan korkea. Metsäteollisuuden uusiutuvien polttoaineiden osuus on jo tällä hetkellä 86 %. Metsäteollisuus on omissa vastuullisuussitoumuksissaan asettanut tavoitteeksi 90 % uusiutuvan energian osuuden metsäteollisuuden energiantuotannossa jo vuoteen 2025 mennessä.

Hyvä kehitys ei voi jatkua ilman kokonaisuuden huomioimista

- Toistaiseksi olemme Suomessa keskustelleet lähes yksinomaan hiilinieluista. Tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota kokonaisuuteen.  Päästöjen vähentämisen ja metsien hiilivaraston kasvattamisen lisäksi globaalien ilmastohyötyjen aikaansaaminen edellyttää myös hiilivuodon estämistä heikomman ympäristönormiston maihin sekä ilmastoystävällisten tuotteiden valmistamista maailman­markkinoille, toteaa Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö voidaan pieniä varapolttoainemääriä lukuun ottamatta ajaa pitkälti alas tehtaiden investointien ja sähköistymisen myötä. Lisäksi tarvitaan lisätoimia energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden uusia ratkaisuja. Myös CCU - hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö - on mahdollinen lisäkeino 2040-luvulla.

Yllä kuvattu skenaario mahdollistaa ajan myötä siirtymisen päästöttömiin tehtaisiin. Tämä edellyttää ennen kaikkea investointikykyä ja -halua. Yritykset investoivat, mikäli toimintaympäristö Suomessa on kilpailukykyinen ja ennakoitava.

Edellytyksenä tälle ovat muun muassa sähköistymistä tukevan päästökauppakompensaation jatkaminen, sähköveron alentaminen monen kilpailijamaan tavoin EU-minimiin sekä riittävän pitkä siirtymäaika fossiilisten polttoaineiden veromuutoksille.

Ilmastotiekartta toimii energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevan päätöksenteon tukena

Metsäteollisuus vastaa hallituksen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen laatimalla toimialan ilmastokartan, joka valmistuu kokonaisuudessaan kesään mennessä. Toimialakohtaiset ilmastotiekartat sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Metsäteollisuuden ilmastotiekartan valmistumista voi seurata verkkosivuillamme.

Lisätietoja:

Ahti Fagerblom, energia- ja ilmastopäällikkö, p. 040 820 9763 ahti.fagerblom@forestindustries.fi

Fredrik Blomfelt, ympäristöpäällikkö, p. 040 705 7389, fredrik.blomfelt@forestindustries.fi