Suomen metsien taloudellinen arvo on valtavan suuri. Vaikka metsien kaikkien ekosysteemipalveluiden hyötyjä on vaikea arvottaa, pelkästään puiden osalta metsät muodostavat suuruusluokaltaan miljardien eurojen suuruisen omaisuuserän. Suomessa harva metsänomistaja tuntee omistamansa metsän arvon, oli kyse sitten yksityisistä metsänomistajista tai kunnista. Vielä huonommin tiedetään metsien taloudellinen tuotto.

Kuten muitakin omaisuuseriä, myös metsää pitää hoitaa, jotta omaisuuden arvo ei käänny laskuun. Metsän varttuessa hoidetun metsän arvo nousee, mutta tietyn pisteen jälkeen arvon kehitys kääntyy negatiiviseksi. Metsäomaisuuden arvo heikkenee, jos esimerkiksi taimikonhoito tai harvennukset jätetään tekemättä. Tällöin puusto ei järeydy samalla tavalla kuin hoidetuissa metsissä.  

Kuntien metsäomaisuutta, kuten muutakin omaisuutta, kannattaa hoitaa.

Metsistä saatavaa taloudellista hyötyä voidaan kuvata monilla eri mittareilla. Metsänomistajat saivat esimerkiksi kantorahatuloja 2 307 miljoonaa euroa vuonna 2019. Koska suomalainen metsänomistus jakaantuu laajalle, myös kantorahatulot jakaantuvat Suomen jokaiseen kuntaan. Kantorahatuloilla suomalaiset metsänomistajat toteuttavat alueillaan investointeja tai käyttävät ne normaaliin elämiseen.

Suomen metsät mahdollistavat myös elinvoimaisen metsäteollisuuden. Vuonna 2019 metsäteollisuuden tuotteita vietiin 12,5 miljardilla eurolla. Metsäteollisuuden ja metsätalouden tuottama kokonaisverokertymä oli vuonna 2018 arviolta 3,6 miljardia euroa. Kaikki tämä perustuu metsien kestävään käyttöön ja aktiiviseen metsien hoitoon.