FTP:n käynnistäjinä toimivat eurooppalaiset metsänomistajat ja teollisuusyritykset, minkä johdosta FTP:n omistajia ovat Euroopan paperiteollisuuden järjestö CEPI, Euroopan puutuoteteollisuuden järjestö CEI-Bois sekä Euroopan metsänomistajien järjestöt CEPF ja Eustafor. FTP on yksi Euroopan 36 teknologiayhteisöistä, joille on annettu erityinen asema EU:n tutkimusohjelma Horisontti 2020:n toimeenpanossa.Suurin EU:n käynnissä oleva tutkimusrahoitusohjelma on Horisontti-ohjelma. Horisontti 2021–2027 on EU:n puiteohjelma kattaen, josta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita yhteensä sadalla miljardilla eurolla.Metsäsektorin teknologiayhteisön työtä ohjaavat Visio 2030 ja strateginen tutkimusohjelma (SRA). Visiossa kuvaillaan Euroopan metsäsektorin yhteisiä näkemyksiä alan tulevaisuuden kehityksestä ja kuinka vision toteuttaminen hyödyttää eurooppalaisia. Strateginen tutkimusohjelma sisältää tutkimus- ja innovaatiotoimenpiteiden kehyksen.FTP:n alla toimivat eri Euroopan maissa kansallisia tukiryhmiä (national support group, NGS), jotka koostuvat vaihtelevasti yritysedustajista, tutkijoista, viranomaisista tai muista sidosryhmistä. FTP:llä on yhteensä 15 maassa aktiivinen kansallinen taustaryhmä, joista Suomen ryhmä on ollut aktiivisimpien joukossa. Metsäteollisuus ry on Suomen kansallisen tukiryhmän sihteerinä.