Metsäkoulutus ry esittää, että metsäkoneenkuljettajan koulutus muutettaisiin omaksi hakukohteekseen yhteishaussa. Samalla otettaisiin käyttöön soveltuvuuskokeet.


Tällä hetkellä metsäalan toisen asteen koulutukseen hakeuduttaessa hakukohde on metsäalan perustutkinto, joka sisältää metsäkoneenkuljettajan, metsäkoneasentajan, metsäenergian tuottajan sekä metsuri-metsäpalvelujen tuottajan osaamisalat. Metsäkoulutus ry ei koe tarpeelliseksi, että soveltuvuuskoe koskisi kaikkia osaamisaloja.


Jotta soveltuvuuskoe koskisi metsäalalla ainoastaan metsäkoneenkuljettajan osaamisalaa, tulisi siitä muodostaa oma hakukohteensa.


Koulutukseen tarvitaan motivoituneita opiskelijoita


Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja vaativaa. Työskentely tapahtuu yrittäjän koneella, johon kohdistuu tuottovaatimukset. Siinä käsitellään yksityisten metsäomistajien metsiä ja tuotetaan metsäteollisuudelle tarvittavaa raaka-ainetta laatuvaatimusten mukaisesti.


Työskentely vaatii lisäksi psyykkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia, joita ei voida koulutuksessa kehittää. Siksi Metsäkoulutus ry pitää tärkeänä, että koulutukseen hakeutuessa käytössä olisi soveltuvuuskoe. Koe olisi sekä koulutuksen että ammatin imagoa nostava tekijä.


Soveltuvuuskoetta valmistellaan parhaillaan


Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeen valmistelu ja pilotointihanke käynnistyi keväällä 2022. Hanketta toteuttaa TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimus sekä laaja joukko oppilaitoksia ja sidosryhmiä.


Soveltuvuuskokeen on ajateltu olevan valtakunnallisesti käytössä metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljettajan osaamisalalla kevään 2024 hakumenettelyssä.


Lue koko kannanotto täältä.Lisätiedot:


Ville Manner
, toiminnanjohtaja, Metsäkoulutus ry 050 3315425, ville.manner@metsakoulutusry.fi


Metsäkoulutus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää metsäalan koulutusta ja sen vetovoimaa. Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan työelämän ja kaikki koulutusasteet. Metsäteollisuus ry on yksi Metsäkoulutus ry:n 52:sta jäsenestä.