Metsäteollisuus haluaa edistää lyhyen kierron käyttöä vuorotyössä. Lyhyessä vuorokierrossa muuttuviin työvuoroihin sopeutuminen on helpompaa, mikä tukee työssä jaksamista.

Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan työhyvinvoinnin ja terveyden kannalta työntekijälle paras työaikajärjestelmä on niin kutsuttu lyhyt vuorokierto, jossa peräkkäisiä yövuoroja on kaksi. Lyhyessä vuorokierrossa työntekijän on helpompi sopeutua muuttuviin työvuoroihin, jolloin uni ja vireys, työssä jaksaminen ja koettu terveydentila paranevat.

Työaikajärjestelmillä voidaan parantaa merkittävästi työssä jaksamista. Erityisesti ikääntyvien työntekijöiden sopeutuminen peräkkäisiin yövuoroihin hidastuu.

Metsäteollisuudessa on jo olemassa kannustavia kokemuksia lyhyen kierron käytöstä.

”Meillä työntekijät ovat itse saaneet päättää tai äänestämällä ratkaisseet siirtymisen lyhyeen kiertoon osastokohtaisesti. Sen valinneet ovat olleet tyytyväisiä päätökseensä, sillä palautuminen yövuoroista on nopeampaa ja vireystila pysyy parempana kuin pitkässä vuorokierrossa. Haasteita on tosin aiheuttanut se, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä työaikajärjestelyihin liittyen”, kertoo henkilöstöjohtaja Aimo Kettunen Stora Enson Imatran tehtaalta.

Nykyisin metsäteollisuudessa yleisesti käytössä olevassa niin kutsutussa pitkän kierron mukaisessa järjestelmässä peräkkäisiä yövuoroja on neljä.

Hyvin toimiva vuorojärjestelmä edistää sekä työntekijöiden työhyvinvointia että tuottavuutta

Onnistunut työvuorojärjestelmä tulee laatia huomioiden työntekijöiden ja tuotannon näkökulmat. Esimerkiksi saman tuotantolaitoksen sisällä voidaan yksiköittäin sopia erilaisista vuorokierto- ja työaikajärjestelmistä.

Kaikki metsäteollisuuden työehtosopimuksista mahdollistavat lyhyen vuorokierron käytön. Paperiteollisuudessa lyhyen vuorokierron käyttöönotto edellyttää työehtosopimuksen mukaan paikallista sopimista.