Työehtosopimusten sopijaosapuolet ovat perustaneet liittojen väliset koulutustyöryhmät, joiden tehtävänä on hyväksyä kalenterivuosittain työntekijäsopimusten osana noudatettavien yleissopimusten mukaista koulutusta koskeva kurssitarjonta sekä vahvistaa ateriakorvauksen suuruus. Vuoden 2021 kurssitarjonta vastaa pääosin vuodelle 2020 vahvistettua kurssitarjontaa.

Paperiteollisuudentyöntekijöiden yleissopimusten mukainen koulutus

Liittojen väliset koulutustyöryhmät ovat hyväksyneet liitteenä olevan kurssiluettelon mukaisesti yleissopimuksissa tarkoitetun Ay-koulutuksen ja yhteisen koulutuksen vuodeksi 2021 sekä Paperiliitto r.y.:n että Sähköalojen Ammattiliitto ry:n jäsenten osalta. Osallistumisoikeus ja korvaukset kyseisille kursseille osallistumisesta määräytyvät työehtosopimusten osana noudatettavien yleissopimusten mukaisesti. Paperiliitto r.y.:n ja Sähköalojen Ammattiliitto ry:n järjestämät kurssit vain liittojen omille jäsenille.

Ay-koulutus (7.3)

Yleissopimusten 7.3 perusteella koulutustyöryhmät ovat hyväksyneet liitteen mukaiset kurssit sellaiseksi ay-koulutukseksi, johon luottamushenkilöt saavat yleissopimusten ay-koulutusta koskevin edellytyksin osallistua, ja joilta maksetaan 7.4 kohdan mukainen ansionmenetyksen korvaus sekä liittojen sopima ateriakustannusten korvaus kultakin kurssipäivältä koulutuksen järjestäjälle.

Etuuksien saamisen edellytyksenä on, että hakija täyttää yleissopimuksen mukaiset:

a. yleiset korvauksen saamisen edellytykset,

b. osallistujakohtaiset edellytykset, ja

c. kurssikohtaiset edellytykset.

Ateriakustannusten korvauksen suuruudeksi on sovittu 25,70 euroa vuonna 2021.

Yhteinen koulutus (7.2)

Koulutustyöryhmät ovat yleissopimusten 7.2 kohdan yhteistä koulutusta koskevin edel- lytyksin hyväksyneet järjestettäväksi liitteen mukaiset kurssit.

Yleissopimusten mukaan yhteisille kursseille osallistumisesta sovitaan paikallisesti. Korvaukset yhteisille kursseille osallistuttaessa määräytyvät yleissopimusten 7.1 kohdan mukaan.

Paperiteollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden ja puusepänteollisuuden toimihenkilöiden yhteistoimintasopimusten mukainen koulutus

Liittojen väliset koulutustyöryhmät ovat hyväksyneet liitteenä olevan kurssiluettelon mukaisesti yhteistoimintasopimuksissa tarkoitetun Ay-koulutuksen ja yhteisen koulutuksen vuodeksi 2021 sekä Ammattiliitto Pro ry:n, että Suomen Konepäällystöliitto ry:n jäsenten osalta. Osallistumisoikeus ja korvaukset kyseisille kursseille osallistumisesta määräytyvät työehtosopimusten osana noudatettavien yhteistoimintasopimusten mukaisesti.