Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat metsäteollisuuteen ympäristövastuullisena toimijana. Kyselyn toteutti Taloustutkimus.

– Suomalaiset luottavat metsäteollisuuden tapaan kantaa ympäristövastuunsa. Kyselyn tulosten mukaan 36 prosenttia suomalaisista katsoo metsäteollisuuden kantavan teollisuuden toimialoista parhaiten ympäristövastuunsa. Alle 35-vuotiaista peräti 40 prosenttia on tätä mieltä, toteaa Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm.

Tuloksissa on eroja vastaajien puoluekantojen mukaan. Perussuomalaisten, kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden kannattajat pitävät metsäteollisuutta ympäristövastuullisimpana teollisuuden toimialana. Perussuomalaisten kannattajista lähes puolet, 46 %, asettavat metsäteollisuuden ykkössijalle, kokoomuksen kannattajista 41 %, SDP:n kannattajista 35 % ja vihreiden kannattajista 32 %.

– Tähän voi olla syynä yhä laajemmin käyty keskustelu metsien käytöstä ja niiden merkityksestä. Samalla metsäteollisuuden toiminta on tullut tutummaksi entistä laajemmalle joukolle suomalaisia, kommentoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Kyselyn mukaan luottamus metsäteollisuuteen ympäristövastuullisena toimijana on vahvinta niillä alueilla, joissa metsäteollisuuden toiminta myös näkyy eniten, ja merkitys talouteen ja työllisyyteen on suurin. Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa peräti 55 prosenttia vastaajista katsovat metsäteollisuuden kantavan ympäristövastuunsa parhaiten. Luottamus on korkea myös Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa (47 prosenttia) sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa (42 prosenttia).

Keskustelu metsistä ja niiden käytöstä on ollut vilkasta koko vaalivuoden ajan.

– Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. On hienoa, että niistä, niiden hyvinvoinnista ja kestävästä kasvusta keskustellaan aktiivisesti. Huomionarvoista on, että metsäteollisuuteen luotetaan nimenomaan siellä missä toiminta on aktiivisinta ja näkyvintä, Timo Jaatinen jatkaa.

Metsäteollisuuden mainekysely toteutettiin Taloustutkimuksen kotikäyntihaastatteluina huhtikuussa. Kyselyyn vastasi 1005 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tulosten virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja:Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Pasi Holm p. 050 374 7462Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen p. (09) 132 6600