Kuntavaalien kierrokset nousevat alkukevään lämmittelykierroksen jälkeisen hiljaisuuden väistyessä. TV-ruutu täytyy vaalikeskusteluista ja median vaalikoneet käyvät jo kuumina. Metsiin liittyvää keskustelua ei kuitenkaan juuri kuulu. Se on sekä hyvä että huono asia.

Metsien tulisi kiinnostaa myös kunnissa ja kuntavaalien debateissa. Lähes jokainen suomalainen kunta omistaa metsää ja metsänomistajana kunta päättää, miten sen metsiä kasvatetaan. Metsistä saadaan valtavasti erilaisia hyötyjä, ja yhä useampaa kuntalaista kiinnostaa kuinka oman kunnan metsiä hoidetaan.

Monessa kunnassa metsä on elintärkeä talouden tukijalka

Monessa kunnassa metsä on elintärkeä talouden tukijalka. Metsistä saatavat eurot mahdollistavat kunnallisten palveluiden rahoittamista. Puu, metsäteollisuus ja metsänhoito työllistävät ja kerryttävät verotuloja. Kuntien omistamien metsien taloudellinen arvo on myös suuri. Vaikka metsien tarjoamia kaikkia hyötyjä on vaikea arvottaa, pelkästään puiden osalta metsät muodostavat suuruusluokaltaan miljardien eurojen suuruisen omaisuuserän.

Taloudellisten hyötyjen ohella metsien käytölle asetetuissa tavoitteissa korostuvat virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen.

Tässä asetelmassa luulisi siis, että metsistä riittäisi keskusteltavaa.

Useimmat ymmärtävät, että monipuolinen metsänhoito tarjoaa edelleen kunnille ja kuntalaisille parhaan hyödyn

Keskustelun hiljaisuuden voi katsoa kertovan siitä, että asiat ovat hyvin.  Useimmat ymmärtävät, että nykyisen kaltainen, monipuolinen metsänhoito tarjoaa edelleen kunnille ja kuntalaisille parhaan hyödyn. Suomalainen yhteiskunta kuntineen seisoo tukevasti vahvasti puujaloilla, ja metsistä saadaan niin taloudellista kuin henkistäkin hyvinvointia.

Kuntavaalien tuhannet ehdokkaat eri puolilla Suomea tuntuvat onneksi olevan hyvin perillä metsien roolista. Keväällä kuntavaaliehdokkaiden parissa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kunnanvaltuustoihin pyrkivät haluavat tulevaisuudessakin nähdä oman kunnan omistamia metsiä hoidettavan aktiivisesti. Yli 1700 vastaajan kyselyssä puolueiden välillä oli eroja metsänkäsittelymenetelmiin suhtautumisessa, mutta enemmistö ehdokkaista näki, että kuntien talousmetsissä tulee mahdollistaa monipuolinen metsienhoito. Suurin osa kuntavaaliehdokkaista ajattelee, että kunnan ei tule kaavoituksella rajoittaa yksityisten metsänomistajien metsätalouskäytäntöjä. Ehdokkaat ottivat kyselyssä kantaa myös julkiseen puurakentamiseen. Sitä kannatetaan tukevasti yli puoluerajojen.

Rauhallinen ja suurista otsikoista pois pysyvä keskustelu vie asioita hyvin eteenpäin.