EU:n päätöksentekoon ja kansainvälisillä areenoilla vaikutetaan yhdessä muun muassa seuraavien järjestöjen kanssa:Brysselissä toimiva CEPI (Confederation of European Paper Industries) edustaa yhteensä 505 sellu-, paperi- ja kartonkiyritystä. CEPIn jäseninä on 18 kansallista järjestöä.CEI-Bois (European Confederation of Woodworking Industries) on eurooppalaisen puutuoteteollisuuden järjestö, johon kuuluu 25 puutuoteteollisuuden kansallista tai alakohtaista järjestöä. Puutuoteteollisuuden yli 184 000 yritystä työllistävät noin 1,1 miljoonaa henkilöä Euroopassa.ICFPA (International Council of Forest and Paper Associations) on maailmanlaajuinen metsäteollisuusjärjestöjen yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on ajaa alan yhteisiä etuja globaaleissa yhteyksissä ja asioissa.FAO (Food and Agriculture Organisation) tuottaa tietoa muun muassa metsäkysymyksistä. FAOn tehtävänä on vaikuttaa koko metsäsektorin kehitykseen maailmanlaajuisesti.Keskuskauppakamari yhteistyö ja sen eurooppalainen organisaatio Intenational Chamber of Commerce: ICC