Konetekniikkaa opiskeleva Riku Partanen haluaa kerryttää kokemusta eri teollisuuden alojen tuotannosta. Ensimmäinen oman alan kesätyöpaikka järjestyi kotipaikkakunnalta Äänekoskelta kartonkitehtaalta.

Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulussa konetekniikkaa opiskelevalla Riku Partasella on ensimmäinen opiskeluvuosi takana ja samalla menossa on ensimmäinen kesä oman alan työpaikassa. Opintoihinsa tykästynyt Riku työskentelee Metsä Boardin kartonkitehtaalla Äänekoskella:

"Ensimmäinen kerta tuotannon töissä on opettanut paljon", sanoo Riku kesätyökokemuksestaan.

Riku Partasen ensimmäinen oman alan kesätyö löytyi kartonkitehtaalta.

Prosessinhallintaa ja näytteenottoa operaattorin lomittajana

Kesätyöpaikan löytyminen ei ollut itsestäänselvyys, sillä kilpailu paikoista on kovaa ja hakijoita on paljon. Metsä Boardin kartonkitehdas oli yksi ensimmäisistä paikoista, joista Rikuun oltiin yhteydessä. Kesätyö isossa yrityksessä kiinnosti ja niin Riku otti paikan innolla vastaan.

Kesän aikana Riku toimii kartonkitehtaan tuotannossa operaattorin lomittajana. Kolmivuorotyötä tekevän operaattorin työpäivään kuuluu prosessin hallintaa eli sen valvomista, että kaikki toimii. Lisäksi on muita pieniä askareita, esimerkiksi laitteiden puhdistusta ja yleistä paikkojen siistimistä.

Kartongin valmistus ei ollut Rikulle entuudestaan tuttua ja siksi kesän aikana on tullut paljon uutta oppia

Prosessihallinnan ohella työtehtäviin kuuluu näytteiden ottaminen valmistettavista tuotteista laboratoriota varten, jolloin laadunvalvonnasta voidaan huolehtia. Tämän jälkeen valmistunut tuote lähtee jälkikäsittelyyn, missä siitä leikataan leikkurilla oikeanlaisia tuotteita asiakkaalle.

Koska kartongin valmistus ei ollut Rikulle entuudestaan tuttua, kesän aikana on tullut paljon uutta oppia. Työpaikalla Riku on viihtynyt hyvin ja juttu työkavereiden kanssa on kulkenut. Tärkeitä tekijöitä hyvällä työpaikalla ovatkin Rikun mielestä työkaverit, johtohahmot ja hyvä työyhteisö.

Käytännönläheinen opiskelu on onnistunut poikkeusaikanakin

Myös koulun puolella on tullut paljon uutta tietoa ensimmäisen vuoden aikana. Opiskelu on ollut mielenkiintoista, tosin hieman erilaista kuin Riku odotti. Käytännönläheisyys on yllättänyt ja Riku mainitseekin laboratoriotunnit yhdeksi parhaaksi osaksi opintoja.

"Kun pääsee labraan, niin siinä oppii eri lailla. Siellä päästään näkemään ja tutkimaan asiaa, jota itse tehdään käytännössä."

Rikun mielestä on ollut mielenkiintoista nähdä, miten asiat tapahtuvat käytännössä. Esimerkiksi lujuustesteissä on saanut tuntumaa siitä, kuinka eri materiaalit venyvät ja kestävät painetta.

Käytännön oppitunnit on onnistuttu järjestämään hyvin poikkeustilanteessakin, ja omiin vuosikurssilaisiin on päässyt tutustumaan etäajasta huolimatta.

"On tosi monenlaista porukkaa, eri ikäluokista ja monenlaisilla taustoilla. Meille on syntynyt hyvä luokkakemia, vaikka tällaisena aikana on hankala ryhmäytyä. Siihen nähden luokalla on ollut tosi hyvä ryhmähenki."

Konetekniikan koulutus mahdollistaa monia urapolkuja

Tulevaisuuden suhteen Riku on avoimin mielin ja haluaa kokeilla monenlaista työtä, mihin konetekniikan insinöörikoulutus antaa hyvän mahdollisuuden. Myös jatkokouluttautuminen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on mahdollista, jolloin voi erikoistua esimerkiksi robotiikkaan, tuotannonjohtamiseen tai liiketoiminnan johtamiseen.

Uralla etenemiseen löytyy hyvin vaihtoehtoja

Riku uskoo, että tuleva työpaikka voisi olla teollisuudessa tuotannon tai kunnossapidon puolella tai vastaavassa, oman kiinnostuksen mukaan.

"Ehkä itselle uralla etenemiseen omien kyvykkyyksien mukaan löytyy kyllä hyvin vaihtoehtoja. Jos on korkeakoulututkinto, pystyy aina käydä koulussa täydentämässä, jos haluaa edetä urallaan."

Metsäalalle Riku kannustaa rohkeasti kokeilemaan ja katsomaan, miltä työnkuva näyttää. "Kyllähän täällä Suomessa on paljon metsäalaan liittyviä työpaikkoja. Tehtaita on tosi paljon ja vaihtoehtoja löytyy eri paikkakunnilta."