Seuraavat eduskuntavaalit pidetään ensi keväänä. Metsäteollisuus on jo nyt yhdessä kumppaneidensa kanssa liikkeellä keskustelemassa, mitä seuraavalla vaalikaudella olisi teollisuuden ja yritysten toimintaedellytyksien osalta tehtävä, jotta maamme tulevaisuus olisi kirkkaampi. Haluamme vaihtaa ajatuksia puolueiden päättäjien ja kansanedustajaehdokkaiden kanssa siitä, miten kilpailukykyä olisi turvattava, jotta talouden taantuma, kiristyvä energiakriisi, kiihtyvä inflaatio ja velkaantuva julkinen talous voitaisiin selättää.

Mitä sitten odotamme tulevalta vaalikaudelta? Kestävän talouskasvun edistäminen ja talouden tasapainottaminen olisi meille mieleen. Näemme, että Suomi voi voittaa asemia kansainvälisessä kamppailussa investoinneista ja korkean arvonlisän vihreistä työpaikoista, jos niin yhdessä päättämme. Toki suurvaltakilpailun ja vihreän siirtymän maailmassa kaikki muutkin maat tavoittelevat samaa. Uskomme kuitenkin, että meillä on yritysten puolesta hyvät lähtökohdat, jos vain toimintaympäristön kansainvälisesti tasapuolisista kilpailuedellytyksistä huolehditaan.

Meidän on myös kiivaammin pyrittävä kohti vihreää markkinataloutta pikemminkin kuin vihreää suunnitelmataloutta, johon suuntaan kehitys huolestuttavasti näyttää nyt olevan menossa.

Metsäteollisuuden tavoitteet voidaan kiteyttää seuraaviin pääkohtiin hallituskaudelle 2023-2027:

1. Kestävän metsätalouden turvaaminen

2. EU omavaraisemmaksi uusituvilla raaka-aineilla

3. Kestävä talouspolitiikka

4. Kansainvälisen kaupan helpottaminen

5. TKI-toimintaan ja koulutukseen panostaminen

6. Työelämän uudistaminen

7. Joustavan energia-, liikenne ja ympäristöpolitiikan avulla kestävien ratkaisujen suunnannäyttäjäksi

Euroopan Unionissa Suomen on liittouduttava avoimeen talouteen uskovien, vastuulliseen taloudenpitoon sitoutuvien jäsenvaltioiden kanssa. Energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta pitää myös vahvistaa pitkäjänteisesti. Metsäteollisuuden tuotteiden ilmastohyödyt realisoituvat vain, jos tuotteet otetaan globaalisti käyttöön. Parhaiten tämä onnistuu poistamalla viennin, tuonnin ja investointien esteitä kauppasopimuksilla ja varmistamalla tuotteiden markkinoille pääsy.

Kansainvälisistä kauppasopimuksia tai rehellisin pelin sääntöjä meidän ei tarvitse edes murehtia, ellemme pidä huolta entistäkin parempien ja monipuolisten puupohjaisten ratkaisujen jatkuvasta kehittämisestä, innovoinnista ja kaupallistamisesta. Näiden ratkaisujen syntyminen on mahdollista ainoastaan tekemällä fiksuja panostuksia innovaatiotoimintaan sekä koulutukseen. Tukien ja rahoitusmallien tulee olla myös pitkäjänteisiä. Vakaa ja ennakoitava TKI-toimintaympäristö on menestymisen ehdoton edellytys.

Entä siten nykyhallitus? Voiko se istua käsiensä päällä seuraavat kahdeksan kuukautta? Ei tietenkään. Tulevina kuukausina energiakriisin ohella on esimerkiksi EU:ssa monia Suomen ja metsäteollisuuden kannalta tärkeitä asioita valmistelussa ja päätöksentekoprosessissa. Brysselin metsäsäädöstsunamin edessä meidän pitää pystyä toimimaan johdonmukaisesti ja ajaa myös kansallista etua. Suomen metsäasioissa me taatusti olemme parhaita asiantuntijoita. Annetaan sen myös kuulua.

Käy katsomassa yksityiskohtainen listaus hallitusohjelmatavoitteistamme täältä. Mitä ajatuksia ne sinussa herättävät? Jatketaan keskustelua.