Agrologiksi opiskelevalle Teemu Tuomaalalle kulunut kesä oli kolmas Versowoodin Hankasalmen sahan palveluksessa. Alun perin sahan palovahtina kesätyöuransa aloittanut Teemu sai ensimmäisen kesän jälkeen soiton tutulta työnantajalta, ja pyynnön jatkaa kesätöitä tuotannon puolella. "Ahkeruus palkitsee", iloitsee Teemu kokemuksestaan metsäalalla.

Kaverilta saadut vinkit ja perheen tausta metsätöiden parissa siivittivät opiskelupaikan valintaa

Biologian ja maantieteen oppiaineista lukioaikana tykännyt Teemu sai kaveriltaan vinkin agrologiopinnoista Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Valintakokeiden jälkeen opiskelupaikka aukesi Saarijärven yksiköstä, jossa Teemu kertoo olevansa tyytyväinen opintoihinsa: "Mukavaa siellä on ollut, ja opinnot ovat vastanneet odotuksia".

Kesätöissään sahalla Teemu on päässyt työskentelemään eri tuotantolinjastoissa.

Agrologin opintojen Teemu kertoo käsitelevän biotaloutta sekä maa- ja metsätaloustuotantoa. Niistä metsä- ja biotalouden opinnot ovat kiinnostaneet eniten, erityisesti metsätalous, jolla on ollut tärkeä rooli Teemun suvussa. "Puuhommat ovat olleet aina kotona läsnä, ja metsässä on kuljettu pienestä pojasta lähtien. Siitä se kiinnostus on lähtenytkin", kertoo Teemu.

Parasta opiskelussa on Teemun mielestä ollut uudelle paikkakunnalle muuttaminen ja sen myötä uusiin ihmisiin tutustuminen ja yhdessä opiskeleminen. "Kyllä se on ehdottomasti ollut parasta", toteaa Teemu.

Monipuolisia työtehtäviä sahan tuotantolinjastossa

Kesätöissään Hankasalmen sahalla Teemu on päässyt työskentelemään monipuolisesti eri tuotantolinjastoilla. Viimeisimmässä linjastossa, lautadimensiossa, Teemun vastuulla on ollut huolehtia, että laudat lajitellaan oikein ja päätyvät oikeisiin taskuihin varastoitavaksi.

Lisäksi työkokemusta on karttunut tukkien vastaanotossa ja lajittelussa, rimotuksessa ja kuormien kuljetuksessa. Rimotuksessa lankuista sekä laudoista kasataan isoja paketteja, jotka lopuksi kuljetetaan uuniin kuivumaan. Isojen kuormien kuljetus tapahtuu niin kutsutulla junalla eli 'traversilla'.

"Työ ei ole pelkästään näytön tuijottamista, vaan pääsee itsekin tekemään."

Teemu on ollut tyytyväinen kesätyökokemuksiinsa. "Tykkään tehdä käsillä. Työ ei ole pelkästään näytön tuijottamista, vaan pääsee itsekin tekemään. Annetaan vapaat kädet tekemiselle pitäen samalla turvallisuudesta hyvää huolta", kertoo Teemu, ja on itsekin yllättynyt, kuinka aika on mennyt nopeasti töitä tehdessä.

Ovet avoinna tulevaisuuden suhteen

Tutkinnon suorittamisen jälkeen Teemulla on suunnitelmissa jatkaa sahalla työskentelyä, mikäli töitä riittää, tai vaihtoehtoisesti hakeutua jatko-opintoihin. Toistaiseksi hän pitää ovet avoimena kumpaankin suuntaan.

Opiskelualaa harkitsevia Teemu kannustaa rohkeasti kokeilemaan uutta ja sitä, mikä itseä kiinnostaa. Metsäalasta kiinnostuneita Teemu kannustaa rohkeasti osallistumaan tutustumiskäynneille esimerkiksi vaneri-, saha- ja biotuotetehtailla. "Kyllä itse olen huomannut, että kunhan lähtee rohkeasti liikkeelle tai saa jalkaa oven väliin, niin kyllä se sitten palkitsee lopussa", kannustaa Teemu.