Turun ammattikorkeakoulussa bio- ja kemiantekniikkaa opiskelevalle Ilona Korhoselle työskentely Pelloksen vaneritehtaalla on tuttua. Neljä kesää samassa tehdasympäristössä on saanut Ilonan tuntemaan olonsa tervetulleeksi, kuin olisi vakituinen työntekijä. Viimeisin kesä tuotannon puolella sai Ilonan kiinnostumaan metsäalasta entisestään, mikä on avannut hänelle lisää uravaihtoehtoja.


Ensimmäinen vuosi bio- ja kemiantekniikan alan opintoja takana, mutta Ilonalle kesä Pelloksen vaneritehtaalla on jo neljäs. Alun perin Kouvolasta kotoisin oleva Ilona sai kuulla metsäalasta isältään, joka työskentelee myös samalla tehtaalla puuhuollon puolella. Kolmena aikaisempana kesänä Ilona oli töissä kunnossapitopuolella, mihin kuului muun muassa haravointia, ruohonleikkuuta ja muuta ulkotyötä. Pellos paikkana sekä tehdasympäristönä tuli kesien aikana tutuksi. Niinpä Ilona päätti hakea viime kesäksi ensimmäistä kertaa tuotannon puolelle - ja sai paikan.


Kesätöissä on annettu vastuuta


Kesällä tuotannossa Ilona pääsi työskentelemään kuivaamolla yhdessä työparinsa kanssa. Työpisteen alkupäässä syötettiin viiluja sisään kuivaajaan ja loppupäässä puolestaan lajiteltiin kuivauksesta tulleet viilut laatujen mukaan eri pinoihin. Monipuolisuuden vuoksi molemmat pääsivät tekemään kumpaakin työvaihetta. Työ oli pitkälti valvomotyötä, jossa vahdittiin viilujenlämpötiloja, paineita ja kosteuksia. Erikoistapauksissa pääsi korjailemaan viiluja käsin linjastolla.


Työ tuotannon parissa on ollut mukavaa ja opettavaista. Ilona kokee myös kasvaneensa henkisesti kesän aikana, kun on päässyt ottamaan vastuuta omasta työstään ja sitä kautta uskaltanut myös tehdä itsenäisiä päätöksiä.


"Oli se aika jännittävää, kun en ollut aikaisemmin ollut kesätöissä, jossa itsellä on paljon vastuuta", Ilona sanoo, ja jatkaa "Tämä kesä on ollut positiivinen kokemus ja heti on tullut tosi tervetullut olo".

Opiskelupaikka aukesi pitkään kiinnostaneelta alalta


Biologia ja kemia oppiaineina olivat kiinnostaneet Ilonaa jo ala-asteelta lähtien. Ajatus biologian ja kemian yhdistämisestä tuli lukiossa, minkä jälkeen Ilona haki yliopistoihin opiskelemaan lääketiedettä, bioteknologiaa ja biokemiaa.


Bio- ja kemiantekniikan amk-koulutusohjelmasta Ilona sai kuulla siskoltaan. Ilona kiinnostui koulutusohjelmasta ja lisäsi sen hakukohteisiinsa yhteishaussa. Lopulta
opiskelupaikka avautui Turun ammattikorkeakoulusta ja Ilona pääsi muuttamaan opintojen perässä Turkuun.

Tekemistä riittää, eikä ehdi laiskistua.


Ilona kertoo ensimmäisen opintovuotensa sujuneen hyvin poikkeustilanteesta huolimatta. Etäopiskelu on toki vaikuttanut mahdollisuuksiin päästä tutustumaan kunnolla opiskelukavereihin tai -kaupunkiin, mutta onneksi kursseilla on saanut hyvää opetusta asiantuntevilta opettajilta.


Opinnot ovat pääosin vastanneet odotuksia, mutta työmäärä ja -tahti kuitenkin aluksi yllättivät.


"Työmäärä oli ehkä suurempi kuin mitä odotin, ja kyllä meidän alallamme opetuksen tahti on tosi napakka ja nopea. Se tuli vähän yllätyksenä. On kuitenkin ollut positiivista, että tekemistä on koko ajan, eikä ehdi laiskistua", Ilona toteaa.

 

Opintoihin sisältyy monipuolisesti valinnanmahdollisuuksia

 

Bio- ja kemiantekniikan amk-koulutusohjelmaan sisältyy alalla suoritettavia harjoittelujaksoja. Harjoitteluja tehdään pääsääntöisesti omalla ajalla opintojen ohella tai kesän aikana.


Ensimmäisen vuoden opinnoissa painotus on ollut enemmän matematiikassa ja fysiikassa kuin kemiassa ja biologiassa. Kolmantena vuotena opinnoissa suuntaudutaan joko elintarviketekniikkaan, biotekniikkaan tai prosessi- ja materiaalitekniikkaan. Aluksi Ilona oli varma, että hän valitsee biotekniikan. Kuitenkin viimeisimpien kesätöiden myötä myös prosessi- ja materiaalitekniikka on alkanut kiinnostaa häntä.

 

Bio- ja kemiantekniikan koulutus avaa ovia monelle alalle


Bio- ja kemiantekniikan opinnoista voi ponnistaa monenlaisiin tehtäviin eri aloilla. Ilona ei osaakaan nimetä vain yhtä kiinnostavaa alaa - sen sijaan hänellä on monta vaihtoehtoa mielessään.


"Aloina minua kiinnostaa metsäteollisuus, lääketeollisuus ja biotekniikka. Olen aika varma, että tulevien opintojen ja harjoitteluiden myötä muuttuu mieli. Sen näkee valmistumisen jälkeen, että mihin päätyy", Ilona pohtii.


"Työelämässä minua eniten kiinnostaisi ehkä vähän samantyylinen, kuin mitä isäni tekee, eli hankinta- tai laadunvarmistustehtävät. Vaihtoehtoisesti olisi kiva tehdä laboratoriotyötä, jossa pääsee tekemään laadunvarmistuspäätöksiä tai ihan konkreettista laboratoriotyötä", kertoo Ilona.

Suosittelen metsäalan töitä kenelle vain.


Vaikka aluksi Ilona oli kuullut hyvää metsäalasta isältään, ei Ilona tiennyt metsäalasta kovin paljon. Vasta kesätöiden myötä hän on konkreettisesti päässyt näkemään, minkälainen tehdasympäristö on, ja miten tuotantoprosessit toimivat.


''Aluksi ajattelin, ettei metsäteollisuus ole juttuni. Aina kannattaa kuitenkin kokeilla. Mielestäni metsäteollisuus alana on todella mielenkiintoinen ja palkkakin on hyvä. Suosittelenkin metsäalan töitä ihan kenelle vain!", Ilona kannustaa lopuksi.

Ilona käytti kesätöissä vaneritehtaalla suojavarusteita osana työturvallisuutta