EU:lla on yhteinen kauppapolitiikka. EU:n kauppasuhteet kolmansien maiden kanssa määritellään EU-tasolla.

Globaalit haasteet vaativat globaaleja ratkaisuja. EU:n tulee edistää sopimuksiin perustuvan kansainvälisen kauppajärjestelmän säilyttämistä ja kehittämistä samalla kun se pitää huolta omista eduistaan ja kyvystään reagoida muiden maiden kauppapoliittisiin toimiin.

Vienti syntyy kilpailukyvystä. Kilpailukyky luodaan kotona, kun kauppapolitiikalla avataan markkinoita ja tarjotaan viennille mahdollisuuksia. Vientiä edistetään turvaamalla kilpailukyky, löytämällä mahdollisuudet, avaamalla markkinat ja sopimalla säännöt kansainväliselle kaupankäynnille ja investoinneille. Vienti edellyttää myös tuontia, esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tuotavia raaka-aineita.

Poistamalla kaupanesteitä turvataan avoimuutta ja torjutaan protektionismia. EU:n tulee olla avoin markkina ja edellyttää samaa muilta. EU:n tulee tavoitella tasapuolisia toimintaedellytyksiä, jotka mahdollistavat reilun menestyksen globaalissa kilpailussa. EU:n tulee suosia sopimuksia yksipuolisen toiminnan ja kaupanesteiden luomisen sijaan.