Suomalainen tapa hoitaa metsiä ja käyttää puuta on ratkaisu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Näin sanoo kanadalainen tutkija Werner Kurz. Kurz on tutkinut metsien ja ilmaston välistä suhdetta vuosikymmeniä ja on ollut kirjoittajana kahdeksassa hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportissa.

– Päästöjä pitää vähentää ja hiilidioksidia poistaa ilmakehästä. Tässä metsillä on tärkeä rooli. Kiireellisintä on vähentää fossiilisten polttoaineiden päästöjä. Tämän ohella metsien käytöllä on iso merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, toteaa Kurz.

– Jättämällä metsät hoitamatta emme saavuta parasta mahdollista tulosta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sanoo Kurz.

Kurz alleviivaa myös sitä, että keskusteluun metsistä ja niiden käytöstä liittyy paljon tunteita ja erilaisia näkökulmia. Siksi on tärkeää, että metsien käyttöön liittyvät päätökset pohjaavat tieteelliseen tutkimukseen.

– Yksinkertaista ja kaikkialla toimivaa ratkaisua ei ole, Kurz sanoo.

Vaikka ilmastonmuutos voi auttaa boreaalisia metsiä paikoin kasvamaan, se voi heikentää kasvua toisaalla ja nostaa riskiä kuivuuteen, metsäpaloihin ja hyönteistuhoihin, varoittaa Kurz. Hän kehottaa metsäalaa varautumaan näihin mahdollisiin muutoksiin.

Juuri nyt metsistä, niiden hyvinvoinnista, monimuotoisuudesta ja metsien roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa keskustellaan enemmän kuin koskaan. Siksi Metsäteollisuus ry haluaa nostaa ilmasto- ja metsäkeskustelun kevätseminaarinsa pääteemaksi.

– Kutsuimme kanadalaisen metsä- ja ilmastotutkijan pääpuhujaksi, jotta saisimme keskusteluun lisää globaalia näkökulmaa. Metsävaramme kasvavat edelleen ja viilentävät ilmastoa myös tulevaisuudessa – samalla metsäteollisuuden tuotteilla voidaan korvata energia- ja päästöintensiivisempiä tuotteita, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Lisätietoja:Mika Mäkinen, viestintäjohtaja, Metsäteollisuus ry, p. 050 555 3425

--

Lisää tietoa:

Werner Kurz

Werner Kurz on kanadalainen tutkija (s. 1958). Hän on yksi maailman johtavia metsien ja ilmaston välisen suhteen tutkijoita. Kurz on ollut kirjoittajana (lead author) kahdeksassa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raporteissa, ja hän on julkaissut yli 150 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia.

Kurzin tutkimukset keskittyvät hiilen dynamiikkaan metsissä ja puutuotteissa sekä metsäsektorin mahdollisuuksiin hillitä ilmastonmuutosta. Päätyönään Kurz johtaa Kanadan metsähiilen seuranta-, kirjanpito- ja raportointijärjestelmän kehittämistä.

Kurz on lisäksi Brittiläisen Kolumbian yliopiston sekä Simon Fraser yliopiston dosentti (adjunct professor). Hän on väitellyt metsäekologiasta ja valmistunut tohtoriksi Brittiläisen Kolumbian yliopistosta.

Kurz vieraili Metsäteollisuus ry:n kevätseminaarin pääpuhujana 13.3.2019 Helsingissä. Kurzin lennot Suomeen kompensoitiin MyClimate-kompensaatiojärjestelmän kautta.