Metsäteollisuuden tuotantolaitosten kaatopaikkajätteiden määrä jatkaa laskuaan. Vuonna 2018 paperi- ja massatehtaiden kaatopaikkajätteen määrä oli noin 67 900 tonnia, mikä on 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.Metsäteollisuus ry:n seurannan alusta, vuodesta 1992, toimialan tuotantoon suhteutettu kaatopaikkajätteiden määrä on laskenut jopa 95 prosenttia. Nykyään tehtailta päätyy kaatopaikalle lähinnä soodasakkaa ja poikkeustilanteissa syntyneitä jätteitä, joita ei voida hyödyntää.– Kaatopaikkajätteiden määrän väheneminen selittyy sillä, että metsäteollisuudessa osataan koko ajan hyödyntää tuotannon sivuvirtoja aiempaa tarkemmin. Toimiala panostaa paljon myös materiaalitehokkuuteen, mikä vähentää jätteitä ja prosessin sivuvirtoja, arvioi Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Maija Rantamäki.Metsäteollisuudessa syntyviä jätteitä ja sivuvirtoja voidaan hyödyntää muun muassa maarakentamiseen sekä maanparannusaine- ja lannoitekäyttöön. Maarakentamisessa sivuvirtoja käytetään esimerkiksi teiden ja väylien rakentamisessa. Maanparannuksessa hyödyksi taas ovat kuitupohjaiset jakeet, joilla lisätään maan eloperäisen aineksen määrää sekä biotuhkat, joita käytetään lannoitteena.Metsäteollisuuden yritykset ovat jo pidempään sitoutuneet omaehtoisesti vastuullisuuteen ja laatineet alalle yhteiset Vastuullisuussitoumukset. Vuoteen 2025 ulottuvien sitoumuksien perusteella yritykset tavoittelevat esimerkiksi materiaalitehokkuuden tehostamista entisestään.– Tämä on metsäteollisuudelle luontevaa, koska toimiala on ytimeltään biopohjaista kiertotaloutta. Kaikki lähtee liikkeelle uusiutuvasta raaka-aineesta, tuotannossa vaalitaan materiaalitehokkuutta ja lopulta vielä puukuitupohjaiset tuotteet ovat kierrätettäviä, Rantamäki korostaa.Metsäteollisuuden roolia kiertotaloudessa esitellään tiedekeskus Heurekassa lauantaina 26. lokakuuta avautuvassa Kiertotehdas

äyttelyssä. Näyttelyyn liittyy yleisötapahtumia, työpajoja ja oppimateriaaleja, joissa kerrotaan esimerkiksi metsien hiilensidonnasta ja kuituraaka-aineen kierrätyksestä.