Insinööriopiskelijoiden keskuudessa opintojen keskeyttäminen on yleisempää kuin muiden ammattikorkeakouluopiskelijoiden. Tilastojen mukaan insinööriopiskelijoista vain hieman yli 60 prosenttia suorittaa tutkinnon. Metsäteollisuus työllistää monipuolisesti eri alojen insinöörejä, ja on tärkeää, että koulutusjärjestelmästä valmistuu riittävä määrä alalla tarvittavia osaajia.

Metsäteollisuus ry on ollut mukana tänään julkaistussa E2 Tutkimuksen toteuttamassa tutkimuksessa, jossa selvitettiin, miksi amk-insinööriopintoja suorittavat keskeyttävät opintonsa ja mitkä tekijät vaikuttavat opintojen viivästymiseen.

Opintojen viivästymisen tai keskeyttämisaikeiden suurimpien syiden joukossa olivat liian haastavat opinnot, motivaation puute sekä opetuksen kokeminen heikoksi. Tutkimuksentekohetkellä 16 prosenttia vastaajista harkitsi opintojen keskeyttämistä kokonaan.

Insinöörikoulutuksen aloituspaikkojen lisäksi on tärkeää huomioida koulutuksen läpäisyaste sekä valmistuneiden osaamisen taso. Tänään julkaistu tutkimus on tuottanut tärkeää tietoa opintojen läpäisemisestä työnantajille, päättäjille ja koulutuksenjärjestäjille.

Opinnoissa pärjäämisen perusta luodaan varhain

Tutkimuksen mukaan oma kokemus luonnontieteellis-matemaattisista eli LUMA-taidoista vaikuttaa siihen, miten opinnot etenevät. Matemaattisten perustaitojen kehittymiseen ja hyvän matemaattisen itsetunnon rakentumiseen pitäisi keskittyä nykyistä paremmin jo peruskoulussa.

"Kaikille nuorille tulisi tarjota mahdollisuus matematiikasta ja tekniikan aloista innostumiselle ja luoda edellytykset valitsemallaan koulutusalalla pärjäämiselle. LUMA-taidot ovat elintärkeää osaamista sekä osaajapulan helpottamiseksi että ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi", toteaa Metsäteollisuus ry:n koulutuksen ja osaamisen päällikkö Reetta Pilhjerta.

Yritysyhteistyö voi kasvattaa opiskelumotivaatiota

Työnantajat voivat osaltaan tukea opintojen etenemistä. Metsäteollisuus on vuoteen 2025 ulottuvissa vastuullisuussitoumuksissaan sitoutunut olemaan vastuullinen työnantaja, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että opiskelijoille tarjotaan väyliä työllistyä ja tutustua alaan.

Metsäteollisuus tarjoaa korkeakouluopiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja, on mukana opetussisältöjen suunnittelussa sekä järjestää vierailukäyntejä. Alalla on jaossa vuosittain tuhansia kesätyöpaikkoja. Työnantajat kokevat tärkeäksi, että opiskelijat saavat työkokemusta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja.

Aiempien tutkimusten tapaan tässäkin tutkimuksessa nousi esiin harjoittelupaikkojen tärkeys opintojen etenemisen ja ammatti-identiteetin muodostumisen kannalta.

"Insinööriopiskelija erottuu työnhaussa hyvällä asenteella, käytännönläheisellä työotteella, kielitaidolla ja ongelmanratkaisukyvyllä", täydentää tutkimuksen julkaisutilaisuudessa kommenttipuheenvuoron pitänyt Versowoodin henkilöstöjohtaja Riikka Yli-Leskijärvi.

Metsäteollisuudessa on hyvä työllisyystilanne ja työssä pääsee tekemään ratkaisuja kestävän tulevaisuuden eteen. Siksi on tärkeää, että tekniikan opiskelu koetaan houkuttelevana ja että osaajia riittää ympäri Suomea.

"Puualan ja puurakentamisen koulutukseen kannattaa panostaa. Metsäteollisuudessa tehdään pitkiä työuria, ja hyvän uran voi saada alkuun myös pienemmällä paikkakunnalla", summaa Yli-Leskijärvi.

Tutkimuksen toimeksiantajia olivat Metsäteollisuus ry:n lisäksi Insinööriliitto IL ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Energiateollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry sekä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry. Tutkimuksen on tehnyt dosentti, VTT Ville Pitkänen E2 Tutkimuksesta.

Lisätietoa tutkimuksesta