Kampanjassa metsäteollisuuden ammattilaiset kiertävät Suomen yläkouluja ja tapaavat 8.-luokkalaisia, jotka pohtivat tulevia opiskeluvaihtoehtojaan. Alan opiskelijat kiertävät puolestaan lukioita ja kertovat kesätyökokemuksistaan sekä siitä, millaista metsäteollisuuden töihin tähtäävä opiskeluelämä on.Metsäalan koululähettiläät pitävät kouluilla yhden oppitunnin, jonka aikana nuoret saavat käsityksen siitä, millaista metsäteollisuus tänä päivänä on: minkälaisia monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia se tarjoaa ja millaisia tuotteita alalla valmistetaan. Lähettiläät tuovat vierailuille mukanaan metsäalan tuotteita esittelevän salkun, joka jää kouluille opetuskäyttöön.Yläkouluissa vierailut on tarkoitettu pääasiassa 8.-luokkalaisille. Tilanteen vaatiessa vierailut voidaan järjestää sekä yläkouluissa että lukioissa etäyhteyksin.Mahdollisuuksien metsä -kampanjaa ovat vuodesta 2013 toteuttaneet Metsäteollisuus ry ja Suomen Metsäyhdistys yhdessä metsäteollisuusyritysten kanssa. Uutena kumppanina mukana on myös Puunjalostusinsinöörit ry, jonka verkoston opiskelijajäsenet vierailevat lukioissa.Myös yritykset voivat ilmoittautua mukaan ensi kevään kampanjaan lokakuun aikana olemalla yhteydessä kampanjan yhteyshenkilöön. Jo mukana olevat yritykset: Metsä Group, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, DS Smith Packaging Finland Oy, Sappi Finland Oy, Versowood Oy, Pölkky Oy ja Tornator Oyj.