Mahdollisuuksien metsä - Suomen suurin työpaikka -kampanja järjestetään ensi keväänä yhdeksättä kertaa. Kampanjaan voivat ilmoittautua mukaan yläkoulut ja lukiot. Maaliskuussa 2022 järjestettävässä kampanjassa metsäalan mahdollisuuksia yläkoululaisille esittelevät alan ammattilaiset ja lukiolaisille biometsäteollisuuden korkeakouluopiskelijat.

Kampanjassa metsäteollisuuden ammattilaiset kiertävät Suomen yläkouluja ja tapaavat 8.-luokkalaisia, jotka pohtivat tulevia opiskeluvaihtoehtojaan. Alan opiskelijat kiertävät puolestaan lukioita ja kertovat kesätyökokemuksistaan sekä siitä, millaista metsäteollisuuden töihin tähtäävä opiskeluelämä on.

Koululähettiläät pitävät kouluilla yhden oppitunnin, jonka aikana nuoret saavat käsityksen siitä, millaista metsäteollisuus tänä päivänä on: minkälaisia monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia se tarjoaa ja millaisia tuotteita alalla valmistetaan. Lähettiläät tuovat vierailuille mukanaan metsäalan tuotteita esittelevän salkun, joka jää kouluille opetuskäyttöön.

Mahdollisuuksien metsä -kampanjaa ovat vuodesta 2013 toteuttaneet Metsäteollisuus ry ja Suomen Metsäyhdistys yhdessä metsäteollisuusyritysten kanssa. Lukiovierailuista vastaa Puunjalostusinsinöörit ry, jonka verkoston opiskelijajäsenet vierailevat lukioissa.

Metsäalan yrityksistä kampanjassa mukana ovat Metsä Group, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, DS Smith Packaging Finland Oy, Koskisen Oy, Oy Botnia Mill Service, Pölkky Oy, Sappi Finland Oy, Tervakoski Oy, Tornator Oyj ja Versowood Oy.

>> Ilmoittautuminen yläkouluille 15.11. mennessä <<

>> Ilmoittautuminen lukioille 15.11. mennessä <<