Energiatekniikkaa Lappeenrannan yliopistossa opiskelevalle Niko Ollikaiselle kesä metsäteollisuuden parissa on jo neljäs. Lukion TET-harjoittelusta herännyt kiinnostus metsäalaa kohtaan johti kesätöihin tehtaalle, ja nyt Niko pääsee hyödyntämään kesätöissään myös energia-alan opintoja.

Kolmas opiskeluvuosi alkaa syksyllä, mutta Niko Ollikainen työskentelee Metsä Groupissa jo neljättä kesää. Espoosta kotoisin olevan Nikon mielenkiinto metsäteollisuutta kohtaan heräsi lukiossa, kun hän sai TET-harjoittelupaikan Metsä Groupin Kerto-tehtaalta. TET-harjoittelun innostamana Niko kysyi kesätöitä tehtaalta ja sitä kautta aukesi kesätyöpaikka kolmeksi seuraavaksi kesäksi. "Oikein positiivinen kokemus jo heti ensimmäisestä kesästä lähtien", kertoo Niko.

Niko Ollikainen työskentelee jo neljättä kesää metsäteollisuudessa.

Energiatekniikan opinnot avasivat ympäristöharjoittelijan paikan

Tänä kesänä Niko on ympäristöharjoittelijana Metsä Groupin teknologiaosaston ympäristötiimissä Joutsenon toimipisteellä.

Työtehtävät ovat olleet monipuolisia. Niihin on kuulunut muun muassa keskitetyn paikkatietojärjestelmän luomista ja sitä varten tarvittavan tiedon keräämistä eri tehtailta ja alihankkijoilta. Lisäksi Niko on päässyt mukaan työstämään ympäristödatan tallentamiseen soveltuvaa pohjaa ja yhtenäistämään ohjeita ympäristödatan mittaamiseksi. Työhön on sisältynyt myös ympäristölupien päivittämistä uusilla päätöksillä sekä erilaisia juoksevia tehtäviä.

"Mielenkiintoisia hommia olen päässyt tekemään ja hyvin olen viihtynyt," Niko toteaa.

Aiempina vuosina kesätöissä Lohjalla Kerto-tehtaalla Niko pääsi työskentelemään ja näkemään useampia eri toimipisteitä ja tuotannon vaiheita. Myös nykyisessä kesätyössä Niko on päässyt tutustumaan muutamiin teollisuuskohteisiin sekä ollut mukana vesistöntarkkailussa Saimaalla. Hän odottaa innolla tulossa olevaa tutustumiskierrosta Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaaseen ja voimalaitokseen.

Niko kiinnostui energia-alasta sen yhteiskunnallisesti merkittävän roolin vuoksi

"Hyvin opettavainen kesä ollut. On ollut mielenkiintoista työtä ja samalla olen oppinut luottamaan itseeni työntekijänä ja ottamaan vastuuta, kun työn teko tällä hetkellä on aika itsenäistä."

Ympäristötiimistä suurin osa tekee töitä toisilta paikkakunnilta, minkä vuoksi yhteyttä työtiimin kesken on pidetty enimmäkseen etäyhteyksillä. "Porukka tiimissämme on todella ammattitaitoista ja rentoa. On ollut helppoa ottaa yhteyttä heihin, jos jotain kysymyksiä on tullut töiden edetessä."

Energia-alan murros avasi kiinnostuksen alaa kohtaan

Kesätöissä ympäristötiimissä on tullut vastaan opinnoissa läpikäytyjä asioita: "Kun opiskelee energiatekniikkaa, huomaa, että ympäristö- ja energiatekniikka kulkevat pitkälti käsikädessä."

Niko kiinnostui energia-alasta sen yhteiskunnallisesti merkittävän roolin vuoksi:

"Energiatekniikka itsessään kiinnosti sen takia, että se on niin isossa roolissa yksittäisten henkilöiden ja yritysten toiminnassa sekä poliittisessa päätöksenteossa."

Niko kertoo energia-alan olevan murroksessa, kun paine vähentää hiilidioksidipäästöjä kasvaa ja samalla ympäristöasiat on otettava yhä enemmän huomioon. Energiatekniikalla on iso rooli myös fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä.

"Itseäni kiinnostaa erityisesti uusiutuva energia ja teollisuusprosessien energiatehokkuuden parantaminen. Sille puolelle energiatekniikkaa ajattelin suuntautua."

Opintojen parhaiksi puoliksi Niko nimeää tapahtumat, yritysvierailut ja yhteisöllisyyden. Yhteys opiskelukavereihin on säilynyt myös kesällä, ja samalla on päässyt vaihtamaan kesätyökokemuksia. Myös moni Nikon opiskelukavereista on päässyt metsäteollisuuteen kesätöihin, sillä Lappeenrannan seudulla on paljon alan kesätyöpaikkoja sahoilla ja sellutehtailla.

Etenemismahdollisuudet ja kannustava palkkaus houkuttavat jatkamaan metsäalalla

Myös uran jatko voisi Nikon mielestä olla metsäteollisuuden parissa ja hän suositteleekin hakemaan metsäalalle:

"Vaikka opiskelisi mitä alaa tahansa, niin metsäteollisuus pystyy tarjoamaan töitä hyvin monipuolisesti. Itselleni on jäänyt hyvät kokemukset ja on hyvä työilmapiiri, ja tietysti palkkaus on kannustava. Sehän on kivana lisänä kaiken muun päälle."