Metsäteollisuus lähenee yhä enemmän muita teollisuudenaloja, kun uusia puupohjaisia tekstiili-, lääke- ja kemianteollisuuden sovellutuksia tuodaan markkinoille. Muutokset metsäteollisuuden tuotteiden kysynnässä ja tarjonnassa johtavat vääjäämättä muutoksiin myös alan osaajatarpeissa.

Työnkuvien muuttuessa tarvitaan moneen kykeneviä ja kehittymishaluisia tulevaisuuden tekijöitä. Metsäteollisuudessa tärkeimmiksi lähitulevaisuuden osaamisiksi on tunnistettu esimerkiksi uudenlaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen, vastuullisuuskysymysten hallinta, kiertotalousosaaminen, ongelmanratkaisukyky, yhteistyö- ja projektitaidot sekä asiakasosaaminen.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät Suomessa henkilöstön koulutuksiin lähes 30 miljoonaa euroa vuonna 2018

Osaamisen kehittämisen tarpeet lähtevät pohjimmiltaan yrityksen strategiasta ja tarpeista. Koska yritys ei pyöri ilman päteviä ammattilaisia, ollaan työntekijöiden koulutukseen valmiita suuntaamaan huomattavia resursseja. Esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät Suomessa henkilöstön koulutuksiin lähes 30 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Työikäisillä on useita keinoja kehittää osaamistaan. Kehityskeskustelut on havaittu hyväksi tavaksi tarkentaa osaamisen päivittämisen tarpeita yksilön näkökulmasta. Mainioita tapoja uuden osaamisen kerryttämiseen ovat esimerkiksi työkierrot ja oppisopimuskoulutukset. Uudenlaisia koulutusratkaisuja kehitetään työelämän ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyöllä. Useimmiten oppiminen kuitenkin tapahtuu puolihuomaamatta työnteon arjessa yhdessä työtovereiden kanssa.

Työntekijän kouluttautuminen hyödyttää sekä yritystä että työntekijää itseään. Yritys saa motivoituneita ja monipuolisia osaajia muuttuviin työelämän tarpeisiin. Samalla lisäkouluttautuminen kasvattaa työntekijän itsenäistä työotetta ja minäpystyvyyden tunnetta sekä tarjoaa mahdollisuuden pyrkiä vaativampiinkin tehtäviin organisaation sisällä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on ratkaiseva osa vastuullisen yrityksen arkea

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ei ole pakollinen paha, vaan vakiintunut ja ratkaiseva osa vastuullisen yrityksen arkea. Työelämän jatkuva muutos luo niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin yksilöille ja työyhteisöille. Pidetään jatkossakin huoli siitä, että kaikki pysyvät kelkan kyydissä.

Vastikään julkaistusta metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten väliraportista löydät lisää esimerkkejä siitä, kuinka henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä työllistymistä toimialalle tuetaan.

Kirjoitus on julkaistu aiemmin kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöjen Hyvää huomista -blogissa.