Oona Palonen opiskelee kemiantekniikan diplomi-insinööriksi Lappeenrannan yliopistossa sekä elintarviketieteitä Helsingin yliopistossa. Lisäksi näkökulmaa metsäalasta on kertynyt kesätöistä sahan tuotannossa. Tulevaisuudessa Oona haluaa päästä ratkaisemaan elintarvikepakkauksien ympäristökysymyksiä, jotta elintarviketeollisuus olisi mahdollisimman kestävällä pohjalla.

Oonan polku opintojen pariin on muotoutunut pikkuhiljaa. Lukiossa kytenyt ajatus lääketieteen opinnoista kääntyi teknisempään suuntaan, ja ensimmäinen opiskelupaikka avautui biotuote- ja prosessitekniikan insinööriopinnoista Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulussa Oona ehti opiskella kaksi vuotta, kunnes kasvava kiinnostus kemiantekniikkaa kohtaan ja menestys matematiikan opinnoissa rohkaisivat hakemaan diplomi-insinöörin opintoihin yliopistoon. "Aluksi jännitti, mahdanko pärjätä yliopistossa, kun kaikki muut siellä ovat niin fiksuja. Vaikka ihan tavallisia ihmisiähän ne yliopisto-opiskelijatkin ovat", hän kertoo kokemuksistaan.

Hyvät eväät tulevaisuuden työelämään

Kiinnostus elintarviketieteisiin ja erityisesti sellupohjaisiin pakkausmateriaaleihin syntyi yliopistossa, kun Oona pääsi tutustumaan eri puunjalostusyrityksiin. Tulevaisuudessa Oonalla on haaveena päästä ratkaisemaan elintarvikepakkauksien haasteita, jotta elintarviketeollisuus olisi mahdollisimman kestävällä pohjalla. "Elintarvikepakkauksista tulee suuria määriä muovijätettä, että miten sitä saisi vähennettyä? Sellustahan voi tehdä muovinkaltaisia tuotteita", hän pohtii.

Yliopisto-opintoihin Oona kertoo olevansa hyvin tyytyväinen: "Jokaiselta kurssilta löytyy jotain, mitä voi hyödyntää tulevaisuudessa työelämässä".

Opiskelun parhaiksi puoliksi hän nimeää opiskelijakulttuurin ja kemiantekniikan käytännön harjoittelut. Varsinkin laboratorioharjoituksissa pääsee konkreettisesti hyödyntämään opittuja teorioita. Oona kokee käytännön harjoituksista olevan todellista hyötyä, jos esimerkiksi työllistyy tai päätyy kesätöihin vastaavanlaisiin tehtäviin.

Kesätyöt sahan sitomossa toivat uutta näkökulmaa metsäalaan.

Puun hyödyntämisessä on rajattomasti mahdollisuuksia

Oonan käsitys metsäalasta on laajentunut opintojen myötä. Ennen opintoja hän ei olisi uskonut, mitä kaikkea puusta voi tehdä. "Ajattelin vaan, että puu kaadetaan metsässä ja siitä tehdään lankkua ja paperia. Sen sijaan puusta voi tehdä ihan rajattomasti kaikkea, esimerkiksi tekstiilejä. Sehän on ihan mieletöntä, mihin kaikkeen puusta on", hän toteaa.

Kaikki mitä puusta voidaan saada, laitetaan hyötykäyttöön

Uutta näkökulmaa metsäalan teollisuusprosesseista on kertynyt kuluneen kesän aikana, jona Oona työskenteli sitojana tasaamossa Versowoodin Riihimäen sahalla. Tasaamo sijoittuu sahan tuotannon loppupäähän, missä valmiita lankkuja ja lautoja paketoidaan asiakkaan tilausta varten. Oonan tehtävänä oli varmistaa sitomakoneiden toimivuus ja pakettien siisteys. Työ oli Oonalle ensimmäinen alan kesätyöpaikka ja samalla yksi parhaimmista kesätyöpaikoista tähän asti. "Ikinä ei ole ollut tylsää töissä. Aina on löytynyt jotain tekemistä ja joka päivä pääsee oppimaan jotain uutta", hän kertoo.

Työpaikalla Oona yllättyi siitä, miten hyvin puu hyödynnetään: "Kaikki mitä puusta voidaan saada, laitetaan hyötykäyttöön".

Metsäalalla on laajat työllistymismahdollisuudet

Tulevaisuudessa Oona toivoo pääsevänsä hyödyntämään sekä kemianteollisuutta että puutuoteteollisuutta, erityisesti pakkausmateriaalien kohdalla. "Se on isoin intohimo, mikä ihan alun perinkin innosti hakemaan opiskelemaan kemiantekniikkaa ja toivottavasti työllistymään kyseiselle alalle", hän kertoo.

Oona kertoo metsäalalla tehtävän paljon muutakin kuin pelkästään paperi- ja puutuotteita: "Metsäalalla on paljon laajemmat työllistymis- ja opiskelumahdollisuudet. Ihan varmasti jokainen, joka päätyy tälle alalle, löytää itseään kiinnostavan aiheen."

Osaamisalana Oonan kiinnostuksen kohde sellupohjaiset muovituotteet ja ruokapakkaukset on marginaalinen, mutta hän uskoo löytävänsä paikkansa työelämästä. "Ihan varmasti löytyy minullekin sellainen paikka, jossa voin olla oman alani huippuammattilainen", sanoo Oona.