Yli 30 paliskuntien, Saamelaiskäräjien, metsänhoitoyhdistysten, yhteismetsin ja metsäteollisuuden edustajaa kokoontui eilen 8.4. Inarin kunnantalolle keskustelemaan FSC:n kontrolloidun puun hankinnasta Ylä-Lapin yksityismetsissä. Vilkkaan mielipiteiden vaihdon jälkeen nousi esiin yhteinen näkemys siitä, että yksittäisen pienmetsänomistajan harjoittama metsätalous ei uhkaa poronhoitoa saamelaisten kotiseutualueella.Yhteismetsien osalta tarvitaan edelleen jatkokeskustelua. Tilaisuudessa löytyi kuitenkin selkeä tahtotila sille, että paliskunnat ja yhteismetsät jatkavat keskustelua paikallisella tasolla ratkaisun löytämiseksi. Metsäteollisuus osallistuu keskusteluun.- Keskustelu Ivalossa oli rakentavaa ja eri osapuolilla oli halu löytää yhteinen näkemys. Neuvotteluita halutaan jatkaa välittömästi, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

FSC edellyttää yrityksiltä toimenpiteitä kontrolloituun puuhun liittyen

Suomessa FSC-sertifioitujen metsien pinta-ala on 1,8 miljoonaa hehtaaria, eikä niistä metsistä saatu raaka-aine riitä kaikkien FSC-tuotteiden valmistukseen. Siksi on käytössä FSC:n kontrolloitu puu, jolla voi täydentää FSC-sertifioitua raaka-ainetta ja saada tuotteelle FSC Mix -merkki. Tällöin kontrolloitua puuta voi olla enintään 30 prosenttia tuotteen raaka-aineesta.Kontrolloidulle puulle on omat kriteerit, ja niiden täyttymistä arvioidaan maakohtaisesti niin sanotun kontrolloidun puun riskinarvioinnin avulla. Kansainvälinen FSC hyväksyi Suomen ensimmäisen maakohtaisen riskinarvioinnin marraskuussa 2018. Arvioinnin mukaan on olemassa riski, että sekä Metsähallituksen että yksityismetsänomistajien harjoittama metsätalous uhkaa poronhoitoa saamelaisten kotiseutualueella. Tämän riskin pienentämiseksi FSC edellyttää kontrollitoimenpiteitä, jotka puuta hankkivan yrityksen on hyväksytettävä omalla sertifiointiorganisaatiollaan ja vietävä käytäntöön toukokuun loppuun mennessä.