Paperia ja kartonkia tuotettiin Euroopassa viime vuonna 92,2 miljoonaa tonnia. Pakkaamiseen liittyvien tuotteiden osuus oli hieman yli 50 prosenttia ja graafisten papereiden osuus lähes 35 prosenttia kokonaistuotannosta.Hygienia- ja kotitalouspapereiden tuotannon osuus oli noin 8 prosenttia ja muiden tuotteiden, kuten erikoispapereiden, osuus oli noin 5 prosenttia. Hygienia- ja kotitalouspapereiden sekä erikoispapereiden tuotanto säilyi vakaana suhteessa edelliseen vuoteen. Erikoispapereita ovat esimerkiksi tarra- ja irrokepaperit.Viime vuonna paperin ja kartongin tuotantoon tuli uusia koneita ja myös vanhojen koneiden kapasiteetti lisättiin. Toisaalta kapasiteettia myös suljettiin. Kokonaisuudessaan kapasiteetti kasvoi 1,3 miljoonaa tonnia verrattuna edelliseen vuoteen.Pelkät tonnit eivät kerro koko totuutta. Paperintuottajat kehittävät tuotteita koko ajan keveimmiksi. Näin esimerkiksi painotalo saa pienemmällä tonnimäärällä saman painosmäärän. Kevyemmät lajit tuovat säästöjä myös logistiikkakustannuksiin.Graafisten papereiden tuotanto on ollut heikkenevästä kysynnästä johtuen laskusuunnassa, mutta joidenkin graafisten paperilaatujen tuotannot jopa kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Esimerkiksi mekaanista massaa sisältävien papereiden tuotantomäärä hieman kasvoi. Mekaanista massaa käytetään suurimmaksi osaksi painopaperissa sen hyvien paino-ominaisuuksien takia.Maailmanlaajuisesti tarkastellen tuotanto laski erityisesti Kiinassa, mutta myös Japanissa, Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa. Kapasiteetti kasvoi Kanadassa, Venäjällä ja useissa kehittyvissä maissa kuten Intia, Indonesia ja Meksiko. Globaalisti tarkasteltuna paperin kapasiteetin kehitys laski viime vuonna hieman.Pakkaamiseen käytettävien tuotteiden tuotannot kasvoivat, koska esimerkiksi verkkokaupan kasvu luo tuotteille kasvavaa kysyntää. Pakkauksella on monta tehtävää: se muun muassa antaa suojan, viestittää sisällöstä ja luo kiinnostusta tuotteeseen. On sekä kuluttajan että kaupan etu käyttää tuote- ja kuljetuspakkauksissa uusituvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistetuttuja pahveja ja kartonkeja.Sellun tuotanto säilyi vakaana verrattuna viime vuoteen. Suomi on Euroopan toiseksi suurin sellun tuottajamaa niukasti Ruotsin jälkeen.Lisää tietoa:Confederation of European Paper Industries (2019): Preliminary Statistics 2018