EU:n komissio julkaisi tällä viikolla kaksi uutta strategiaa. Keskiviikkona julkaistiin EU:n ulkosuhdestrategia ja eilen torstaina EU:n kauppapolitiikan strategia. Molemmat strategiat vievät kohti nykyaikaan päivitettyjä kansainvälisen kaupan sääntöjä, millä edistetään myös metsäteollisuuden tuotteiden pääsyä maailmanmarkkinoille.

Ulkosuhdestrategiassaan EU toteaa maailman yhteisten kriisien, uhkien ja haasteiden ratkaisemisen vaativan enemmän tehokasta sääntöihin perustuvaa kansainvälistä yhteistyötä ja monenvälistä hallintoa. EU haluaa uudella strategiallaan vahvistaa panostaan tähän kokonaisuuteen ja tunnistaa myös tarpeen uudistua. Kumppanuuksia, kansainvälisiä järjestöjä ja sääntöjä on kehitettävä vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin, minkä lisäksi katseen tulee kohdentua vahvemmin sitoumusten noudattamiseen.

Metsäteollisuus näkee komission tavoin, että myös maailmantalous tarvitsee monenvälisiä nykyaikaan päivitettyjä sääntöjä. Markkinoiden avoimuus ja yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset perustuvat parhaimmillaan yhdessä sovittuihin velvoittaviin sääntöihin. Näin edistetään reilua kilpailua, vakautta ja ennustettavuutta globaalissa toimintaympäristössä. Avoimuus, kauppakiistojen hillitseminen ja sääntöjen nykyaikaistaminen ovat kriittisiä kestävän elpymisen kannalta.

Suomen metsäteollisuudelle kyse on myös sen varmistamisesta, että saamme tuotteemme globaaleille markkinoille. Näin niistä saadaan laajin mahdollinen ilmastohyöty. Metsäteollisuuden puupohjaiset tuotteet korvaavat tuotteita, jotka valmistetaan uusiutumattomista ja enemmän fossiilisia päästöjä aiheuttavista raaka-aineista. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvitys keväältä 2020 totesi tämän ilmiön globaaliksi vuosittaiseksi ilmastohyödyksi Suomessa tuotetun metsäteollisuuden tuotannon osalta 16 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Tämän verran jo nykyinen Suomen metsäteollisuuden tuotteiden käyttö vähentää päästöjä vuodessa.

Metsäteollisuuden ilmastotiekartan perustana toimivat selvitykset käsittelivät myös metsäteollisuuden tuotannon päästöjen vähenemistä, metsien hiilivarastoa sekä metsäteollisuuden Suomelle tuottamaa taloudellista hyötyä.  

 

EU:n kauppapolitiikan strategian johtoajatuksena on edelleen edistää avointa, reilua ja kestävää sääntöpohjaista kansainvälistä kauppaa. Strategian kolme keskeistä tavoitetta ovat elpyminen ja talouden vihreän ja digitaalisen siirtymän mahdollistaminen, yhteiset säännöt kestävän ja reilumman globalisaation tukena sekä EU:n intresseistä ja oikeuksista huolehtiminen.

Kauppapolitiikalla halutaan tukea EU:n avointa strategista autonomiaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että EU:n on luotava omanlaistaan maailmaa osallistuen ja johtajuutta osoittaen sekä arvojaan ja tavoitteitaan edistäen. EU:n tulee hyödyntää avoimuuden mahdollisuudet ja samalla puolustaa intressejään sekä sisämarkkinoilla että EU:n ulkopuolella. EU:n voi nähdä nyt painottavan avoimuuden lisäksi epäreilulta kilpailulta suojautumista sekä mahdollisuutta tarvittaessa pärjätä omillaan.

Yhtenä keinona tavoitteiden saavuttamiseksi EU haluaa johtaa Maailman kauppajärjestö WTO:n toimintojen uudistamista sekä sääntöjen että niitä koskevan riitojenratkaisun osalta. Kestävä kehitys halutaan osaksi kaikkea WTO:n työskentelyä ja valtioiden rooliin WTO-jäsenten talouksissa halutaan vahvempia sääntöjä. Yhteistyössä USA:n uuden hallinnon kanssa halutaan edistää ilmastokysymysten käsittelyä ja kilpailun vääristymiin puuttumista WTO:ssa.

EU:n kauppapolitiikan strategiassa on yksi liite ja se on omistettu kokonaan WTO:n uudistamiselle. Tämä kuvastaa EU:n panostusta monenvälisyyteen. Myös WTO:ssa on onnistuttu ottamaan ensimmäinen askel talouselpymisen helpottamiseksi sekä kestävyyden ja uusien sääntöjen edistämiseksi. Järjestölle on valittu uusi pääjohtaja, nigerialainen Ngozi Okonjo-Iwealan, joka aloittaa työnsä maaliskuun alussa. Okonjo-Iweala on ensimmäinen afrikkalainen ja ensimmäinen nainen järjestön johdossa.

Linkit

EU:n kauppapolitiikan strategia

EU:n ulkosuhdestrategia