Biotaloutta, sen keskeisiä teollisia toimialoja tai biopohjaisia materiaaliratkaisuja ei mainita Euroopan komission teollisuusstrategian päivityksessä. Myös viittaukset voimassa olevaan eurooppalaiseen biotalousstrategiaan puuttuvat. Metsäteollisuus suosittaa biotalouden toimialojen nostoa mukaan tärkeiden ekosysteemien rinnalle teollisuusstrategiaan.

Euroopan komission tänään 5.5. julkaisema teollisuusstrategian päivitys ei tunnusta biotalouden tarjoamia uusiutuvia ratkaisuja teollisuuden vihreän siirtymän mahdollistajina. Komissio tavoittelee teollisuusstrategialla eurooppalaisen teollisuuden kestävää ja kilpailukykyistä kasvua siten, että samalla irtaudutaan fossiilisista tuotannontekijöistä. Biotaloutta, sen keskeisiä teollisia toimialoja tai biopohjaisia materiaaliratkaisuja ei päivityksessä kuitenkaan mainita. Myös viittaukset voimassa olevaan eurooppalaiseen biotalousstrategiaan puuttuvat.

Strategian päämäärät ovat kannatettavat, mutta metsäteollisuus pitää biotalouden huomiotta jättämistä erittäin epäjohdonmukaisena.

– Strategiasta on jätetty ulos teollisuudenalat, jotka kehittävät kestävästi kasvatettuihin, uusiutuviin ja kierrätettäviin raaka-aineisiin pohjautuvia materiaaleja, puolivalmisteita ja tuotteita.  Olisi johdonmukaista antaa strategiassa merkittävä rooli juuri kestäville teollisuudenaloille, kuten biotaloudelle, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Biotalouden ratkaisut tukevat teollisuuden vihreää siirtymää laaja-alaisesti. Eurooppalainen metsäteollisuus on kehittänyt laajan kirjon ilmastomyönteisiä tuotteita ja teknologioita, joilla voidaan korvata fossiilisia ratkaisuja teollisuuden eri arvoketjuissa. Uusiutuvia ratkaisuja sovelletaan jo muun muassa tekstiileissä, biopolttoaineissa, rakentamisessa, energiantuotannossa, pakkauksissa, muoveissa, kemikaaleissa, elintarvikkeissa ja kosmetiikassa. Uusimpia puupohjaisia teknologioita sovelletaan esimerkiksi terveydenhuollossa sekä akku- ja elektroniikkateollisuuksissa.

Metsäteollisuus suosittaa teollisuusstrategiaan neljää täydennystä: EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi teollisuusstrategiaa tulee täydentää nostamalla biotalouden teolliset toimialat neljäntoista teollisuusstrategiassa tärkeäksi tunnustetun ekosysteemin rinnalle, huomioimalla biotalouden uusiutuvat ratkaisut strategiapäivityksessä esitettyjen teollisten "siirtymäpolkujen" suunnittelussa, hyödyntämällä jo olemassa olevaa biotalousstrategiaa sekä huomioimalla myös uusiutuvien biomateriaalien rooli European Raw Materials Alliancen suunnitelmissa.