Suomi on pitkään ja hyvästä syystä ylpeillyt olevansa uusiutuvan energian suurvalta. Asema perustuu puunjalostukseen ja sen ohessa syntyvästä jämäpuusta saatavaan bioenergiaan. Nyt spekuloinneissa pyörivä bioenergiavero jarruttaisi omavaraisuutta sekä fossiilitaloudesta irtautumista.

Metsäteollisuus haluaa irrottautua fossiilisista polttoaineista ja jalostaa puuta ilmastomyönteisiksi vientituotteiksi. Alan puunhankinta ja tuotanto mahdollistavat valtaosan Suomen uusiutuvasta energiasta ja etenkin bioenergiasta.

Toimiala ei ole vuosien varrella kannattanut puunpoltolle suunnattuja tukia, vaikka olisi itsekin ollut niihin oikeutettu. Maailma muuttuu nopeasti ja nyt pohdinnassa ovat bioenergialle kohdistetut verot, joita väläytellään esimerkiksi valtiovarainministeriön 13.4. julkaisemassa Taustaselvitys Suomen energiaverotuksen kehitystyölle -raportissa. Valtion tarve kerätä rahaa on oma ikuisuusmurheensa, mutta bioenergiavero on siihen monella tapaa huono lääke.

Ensinnäkin, maailmantilanne pakottaa Suomen ja suomalaiset toimijat etsimään vaihtoehtoja fossiiliselle energialle. Kotimaisen bioenergian verottaminen olisi räikeässä ristiriidassa energiaturvallisuuden ja omavaraisuuden kanssa. Muun uusiutuvan energian ohella bioenergia on mitä luontevin ratkaisu, mutta sitä ei verottamalla edistetä.

Toiseksi, biomassan kohtelu EU:n Fit For 55 -paketissa on saanut kafkamaisia piirteitä. Biomassan kestävyyskriteereistä uhkaa tulla byrokratiapainajainen, päästökaupassa parhaita bioenergiaan investoineita laitoksia halutaan rangaista ja nielupolitiikassa on kova hinku varastoida fossiilisia päästöjä metsiin. Tämän kaiken rinnalle ei tarvita kotikutoisia hankaluuksia puunkäytölle.

Kolmanneksi, bioenergian tuotannossa syntyvien biogeenisten päästöjen talteenoton (BECCS) kannusteita ja mahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan. Mikäli teknologiat ja kannattavuus antavat myöden, niin metsäteollisuus voi olla potentiaalinen toimiala tällaisille negatiivisille päästöille. Bioenergiavero toimisi kuin käpy kaasuttimessa.

Mitä sitten tarvitaan valtiontalouden ja energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi? Tarvitaan kapuloita metsäteollisuuden rattaisiin eli puuta liikkeelle. Toimet puun markkinoille tulon edistämiseksi ovat välttämättömiä, jotta Suomi saa puunjalostuksesta tarvitsemiaan vientieuroja ja energiasektori saa jämäpuuta bioenergiantuotantoon.

Nuorissa metsissä on mittavasti hoitotarpeita. Näihin töihin kannustamalla saadaan metsät kasvukuntoon ja samalla edistetään pienpuun markkinoille tuloa.