Kuljetusten ja logistiikan kasvavat kustannukset voivat viedä Suomea yhä kauemmaksi maailman markkinoista. Afryn tuoreen selvityksen mukaan vientiteollisuuden logistiikkakustannuksiin kohdistuu merkittävää nousupainetta vuoteen 2030 mennessä. Vaikutus kumuloituu useiden politiikkatoimien kautta, kun kuljetussektorille kohdistuu merkittäviä päästövähennystavoitteita EU:n ja Suomen pyrkiessä ilmasto- ja hiilineutraaliuteen.

Afryn arvion mukaan päästöohjauksen yhteisvaikutus vientiteollisuudelle voisi olla jopa 500 – 900 miljoonaa euroa vuositasolla vuonna 2030. Suomen lähtötilanne on jo hankala, kun vienti- ja tuontikuljetuksia rasittaa maantieteellisen etäisyyden, talven ja korkean polttoainehinnan muodostama takamatka. Kaikki lisät kuljetusten ja logistiikan kustannuksiin vievät Suomea yhä kauemmaksi maailman markkinoista.

Selvitys avaa kokonaiskuvaa sinänsä hyvään tähtäävän päästöohjauksen epätoivotuista vaikutuksista. Ilmastoystävällisten tuotteiden globaalit hyödyt eivät toteudu, mikäli Suomi lipuu yhä kauemmas maailman markkinoista.

Teollisuus Suomessa on tutkitusti kansainvälisesti verrattuna vähäpäästöistä. Menestyäkseen kovassa globaalissa kilpailussa se tarvitsee pitkällä aikavälillä ennakoitavan toimintaympäristön sekä tasapuolisen aseman kilpailijoihin nähden. Tämä on edellytys yritysten uudistumis- sekä investointikyvylle.

Selvitys on toteutettu ennen Ukrainan sodan alkamista, eikä se ota kantaa tai huomioi Ukrainan sodan vaikutuksia kuljetusketjuihin. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat nopeasti ja pitkäaikaisesti muuttaneet Suomen logistista asemaa. Siirtymä pois venäläisen fossiilisen energian käytöstä kiihdyttää muutosta entisestään.

Afryn toteuttaman selvityksen tilasivat Metsäteollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry.

Lue Liikenteen päästöohjauksen vaikutus Suomen vientiteollisuudelle 2030 -selvitys tästä.

Lisätiedot:

Esa Sipilä, Principal, Afry Management Consulting, +358 50 412 0839
Jyrki Peisa, johtaja, Metsäteollisuus ry, +358 50 364 0836
Tuomas Tikka, asiantuntija, Vastuullisuus, Kemianteollisuus ry, +358 45 131 6683