Yritystukityöryhmän ehdotus julkistettiin – metsäteollisuus edellyttää kilpailukykyistä toiminta- ja investointiympäristöä

Uutiset |

Parlamentaarinen yritystukityöryhmä julkaisi 5.4. ehdotuksensa. Metsäteollisuuden kannalta tärkeää on, että Suomi on jatkossakin kilpailukykyinen toiminta- ja investointiympäristöltään.

Parlamentaarinen yritystukityöryhmä on työnsä aikana kuullut useita asiantuntijoita. Poliitikkojen tehtävä on muodostaa oma näkemyksensä, linjata ja tehdä tarvittavat päätökset. Yritykset sopeutuvat poliittisiin linjauksiin.

Kansainvälisesti tasavertainen veroympäristö on Suomen teollisuuden menestykselle olennainen, sillä suomalainen metsäteollisuus toimii kansainvälisessä kilpailussa. Energiaverotuksen tason tulee olla kilpailukykyinen, koska verojen nostaminen jää aina kustannukseksi yrityksille. TKI-rahoituksen ja energiaverotuksen vastakkainasettelu ei ole mielekästä. Nyt tutkimuksen ja kehityksen rahoitus on jäänyt yritystukikeskustelun panttivangiksi.

Kaikilla tuotannontekijöillä on hintansa, joka vertautuu muiden maiden vastaaviin.  Jos Suomi heikentää omaa toimintaympäristöään tärkeimpien tuotannontekijöiden osalta, on hyväksyttävä se, että yritykset voivat keskittää toimintaansa ja investointejaan muualle. Yritykset toimivat siellä, missä niiden toimintaedellytykset ovat suotuisat.

Uusiutuminen on yritystoiminnan elinehto

Uusiutuminen on yritystoiminnan elinehto, jolla yritykset vastaavat asiakastarpeiden ja markkinatilanteiden muutoksiin. Yritykset valmistavat nyt ja tulevaisuudessa ainoastaan tuotteita, joita asiakkaat haluavat ja joista he ovat valmiit maksamaan kovassa kansainvälisessä kilpailussa määrittyvän kilpailukykyisen hinnan.

Kehittämällä tuotteitaan ja palveluitaan yritykset vahvistavat kilpailukykyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Yritykset uusiutuvat myös kehittämällä kokonaan uusia liiketoimintoja ja tuotteita. Kaiken tämän perusedellytys on kuitenkin yritysten hyvä kilpailukyky ja sen tuoma rahavirta. Kustannuskilpailukyvystä ja reaalisesta kilpailukyvystä on molemmista huolehdittava.

Tulevaisuuteen katsova, vastuullinen talous- ja elinkeinopolitikka ottaa huomioon kansainvälisen kilpailun realiteetit. Pitkäjänteinen ja johdonmukainen päätöksenteko parantaa suomalaisten yritysten menestyksen edellytyksiä. Päättäjät laativat pelisäännöt, ja yritykset toimivat aina sen mukaan.

 

Lisätietoja antaa

Maarit Lindström

Johtaja, pääekonomisti

040 531 8262