Yksityismetsien puukauppa

Uutiset |

Suomen metsien kasvu on reilut 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kasvu ylittää vuotuisen puuston poistuman, joten metsävaramme karttuvat kaiken aikaa. Samalla metsät sitovat yhä enemmän hiilidioksidia ilmakehästä.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2016 puuta yksityisiltä metsänomistajilta yhteensä 32,9 miljoonaa kuutiota. Vuoden ostot vastasivat noin 49 miljoonaa kuutiota korjattua puuta. Tällä tasolla jää käyttämättä noin 15 miljoonaa kuutiota yksityismetsien hakkuumahdollisuuksia.

Vuosittain yli 100 000 puukauppaa

Valtaosa puukaupoista on pystykauppoja, joissa myyjä luovuttaa ostajalle hakkuuoikeuden tiettyyn puumäärään tai rajattuihin hakkuualueisiin.

Pystykaupassa eli metsänhakkuusopimuksessa ostajan organisaatio korjaa puut sopimuksessa mainittujen kauppaehtojen mukaisesti. Myyjälle maksetaan sopimuksessa sovittu kantohinta mitatulle määrälle.
Hankintakauppasopimuksessa myyjä sitoutuu toimittamaan sovitut puumäärät ostajan kanssa sovittuun paikkaan ja ajankohtaan mennessä. Myyjälle maksetaan sopimuksessa sovittu hankintahinta mitatulle määrälle.

Oikea-aikainen puunkorjuu on metsien parasta hoitoa

Puukaupat kannattaa tehdä silloin, kun puusto ei enää kasva ja siten puuston arvokaan ei enää merkittävästi lisäänny. Harvennushakkuut kannattaa tehdä ajoissa, sillä ne edistävät kasvamaan jätettyjen puiden nopeaa kasvua ja siten lisäävät metsän tuottoa.

Oikean ajankohdan voi päätellä puuston kasvavan latvuksen pituuden perusteella. Mikäli latvus supistuu liikaa, puuston kasvu hidastuu ja lumi- ja myrskytuhojen riski kasvaa. Myös hyönteiset vahingoittavat helposti puita, joiden kasvu on jo muutenkin heikentynyt.

Puun myyntitulo pääomatuloa

Puun myyntitulo on metsänomistajalle pääomatuloa, josta voi tehdä vähennyksiä. Myyntituloista saa vähentää joka vuosi mm. puun myyntiin ja metsänhoitoon liittyvät kustannukset.

Vuonna 2017 pääomatulon veroprosentti on 30 ja yli 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %. Lopullinen veroprosentti jää käytännössä vähennysten jälkeen alhaisemmaksi. Puun ostajan tekemässä ennakonpidätyksessä on jo ennakoitu vähennysten vaikutusta, pystykaupoissa ennakonpidätysprosentti on 19 ja hankintakaupoissa 13. Lopullisessa verotuksessa metsänomistaja saa osan ennakosta palautuksena tai joutuu maksamaan lisää riippuen toteutuneista metsätalouden menoista.

Lisätietoja antaa

Anu Islander

Metsäasiantuntija

040 729 3678