Yhteistyö muiden kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa edistää työtämme

Uutiset |

Metsäteollisuus ry tekee yhteistyötä useiden kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja järjestöjen kanssa. Verkostoituminen tehostaa edunvalvontaa.

Metsäteollisuus ry edustaa suomalaisia massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden yrityksiä sekä noin 80 prosenttia puutuoteteollisuudesta. Tavoitteenamme on aikaansaada Suomeen metsäteollisuuden tuotannon, työllisyyden ja investointien kannalta kilpailukykyinen ja innovatiivinen toimintaympäristö. Metsäteollisuus ry:n edunvalvontakenttä on laaja, sillä metsäteollisuuden toimintaympäristöön vaikuttavat monet tahot kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimintaympäristön lakeja ja säädöksiä säätävät EU ja Suomen eduskunta, mutta myös muut ylikansalliset toimijat kuten YK ja sen järjestöt ohjaavat toimintaympäristöämme linjauksillaan. Suomessa ministeriöt ja virastot valmistelevat strategioita, lakeja ja säädöksiä. Metsäteollisuus ry ottaa osaa usealla tasolla ja alueella lakien, säädösten ja linjausten valmisteluun suoraan tai yhteistyössä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja järjestöjen kanssa on tärkeää, sillä tämä tehostaa merkittävästi työtämme ja vaikutusmahdollisuuksiamme.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kanssa, ja tuemme myös monien muiden teollisuuden yhteisten järjestöjen toimintaa. Brysselissä toimii eurooppalainen kattojärjestömme CEPI – Confederation of European Paper Industries, joka edustaa yhteensä 830 sellu-, paperi- ja kartonkiyritystä, joilla on yli 1220 tuotantolaitosta Euroopassa. Olemme jäseniä myös Euroopan mekaanisen metsäteollisuuden liitossa CEI-Bois’ssa.