Vientiteollisuuden ammattiosaamisen kehittämisyhteistyö vauhtiin

Uutiset |

110 vientiteollisuuden yritystä, 14 ammatillista oppilaitosta ja niiden ylläpitäjää tulevat tekemään vahvasti pitkäjänteistä yhteistyötä ammattiosaamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi Opetushallituksen käynnistämässä valtakunnallisessa hankkeessa.

Vientiteollisuuden yritysten näkemys ammattiosaajatarpeista, koulutuksen sisältötarpeista ja laadusta halutaan entistä tehokkaammin koulutuksenjärjestäjien ja kuntapäättäjien tiedoksi ohjaamaan koulutustarjontaa koskevia päätöksiä.

Opetushallituksen kehittämishankkeessa vahvistetaan vientiteollisuuden alojen ammatillisen koulutuksen vetovoimaa, työssä oppimista ja koulutussisältöjä sekä opettajien ja koulun johdon työelämäkontakteja.

Koulutukseen lisää yhteistyötä, joustavuutta ja työelämälähtöisyyttä

– Kehysriihessä päätettyjen säästötoimenpiteiden seurauksena koulutuksenjärjestäjien ja toimipisteiden verkosto harvenee ja oppilaitosten ja yritysten välinen etäisyys kasvaa. Tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä erilaisten koulutuksenjärjestäjien kesken että yritysten ja koulutuksenjärjestäjien välillä. Uusien opintopolkujen räätälöinnissä tärkeässä osassa ovat työelämälähtöisyys ja joustavuus, korosti Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä kehityshankkeen aloitustilaisuudessa.

– Oppilaitosten suuri haaste on saada opiskelijat suorittamaan opintonsa loppuun saakka. Ammatillisen koulutuksen uusi rahoitusmalli tullee siirtämään rahoituksen painopistettä opiskelijamääristä suoritteisiin – tutkinnon osiin, tutkintoihin, valmistuneiden työllistymiseen jne. Toimiva yhteistyö paikallisen työelämän kanssa auttaa myös läpäisyn parantamisessa, Pitkälä jatkoi.

– Yritysten johdon ja kuntapäättäjien säännöllinen tiedonvaihto ja yhteistyö tulevaisuuden investoinneista ja koulutuksen suuntaamisesta päätettäessä on paras tapa varmistaa vientiteollisuuden osaajien saatavuus, Teknologiateollisuuden Innovaatioympäristöyksikön johtaja Mervi Karikorpi painottaa.

Karikorpi kannustaa oppilaitoksia vahvistamaan yhteistyötä erityisesti kasvuhakuisten ja kansainvälistyvien vientiteollisuuden pk-yritysten kanssa. Yhä useampi työpaikka löytyy jatkossa tällaisista yrityksistä.

Työssäoppiminen helpottaa työllistymistä ja parantaa työelämävalmiuksia

– Tiivis pitkäjänteinen yhteistyö on myös osa koulutuksen laatua ja samalla lisätään myös ammatillisen koulutuksen vetovoimaa, toteaa Kemianteollisuuden koulutus- ja innovaatioasioista vastaava johtaja Riitta Juvonen. Ala on huolissaan volyymiltaan pienten, mutta elintärkeiden tutkintojen valtakunnallisesta tarjonnasta, jota on leikattu heikon vetovoiman vuoksi.

– Vientiteollisuus tulee tulevaisuudessakin työllistämään suuren joukon suomalaisia ammattiosaajia. Jo nyt eläköityminen osoittaa työvoiman tarpeen. Työpaikalla tapahtuva oppiminen helpottaa nuoren työllistymistä ja parantaa työelämävalmiuksia. Kehitettäessä työssäoppimista ovat opettajien tuki työpaikoilla ja yritysten työpaikkaohjaajien osaamisen vahvistaminen keskeisessä roolissa, muistuttaa Metsäteollisuuden koulutus- ja osaamisasioista vastaava asiantuntija Anne Kettunen.

Teknologiateollisuus, Kemianteollisuus ja Metsäteollisuus tukevat jäsenyritystensä osallistumista oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Teknologiateollisuus ry
Asiantuntija Marjo Uusi-Pantti, p.040 145 8595; etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Kemianteollisuus ry
Johtaja Riitta Juvonen, p. 040 515 7107, etunimi.sukunimi@kemianteollisuus.fi

Metsäteollisuus ry
Asiantuntija Anne Kettunen, p. 040 833 2288, etunimi.sukunimi@metsateollisuus.fi