Vesi on metsäteollisuudelle elintärkeää

Uutiset |

Ilman vettä ei voi valmistaa paperia. Vettä tarvitaan paperinvalmistuksessa, kun puun kuiduista muodostetaan luja, yhtenäinen matto, josta kuivaamalla tulee paperia.

Vettä tarvitaan sellu- ja paperiteollisuudessa myös kuitujen kuljettamiseen, lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen sekä puulastujen, sellun ja paperikoneiden pesuun. Puutuotteiden valmistuksessa vettä käytetään erityisesti kuivaamoissa ilman kosteuden sääntelyyn.

Suomen mittakaavassa metsäteollisuus on maltillinen vedenkäyttäjä. Massan- ja paperinvalmistuksen osuus on reilut kuusi prosenttia vedenotosta Suomessa. Puutuoteteollisuus vastaa alle prosentin osuudesta.

Vedenkäyttö tehostunut, vesistökuormitus pienentynyt

Paperin valmistuksessa tarvitaan paljon vettä. Vettä ei kuitenkaan prosessissa juurikaan kulu, vaan se palautetaan takaisin järviin ja jokiin huolellisen puhdistuksen jälkeen. Vesi puhdistetaan useimmiten tehokkailla biologisilla puhdistamoilla, jotka poistavat noin 98 prosenttia kuormituksesta.

Noin puolet tarvittavasta vedestä käytetään jäähdytykseen. Jäähdytysvesi kulkee omassa järjestelmässään puhtaana, eikä sitä siten tarvitse puhdistaa käytön jälkeen.

Metsäteollisuus on vähentänyt veden käyttöä murto-osaan kuluneiden vuosikymmenien aikana. Esimerkiksi sellutonnin valmistukseen tarvittiin 70-luvulla 250 kuutiota vettä, kun nykyään luku on 5-50 kuutiota.

Vaikka Suomessa ei olekaan pulaa vedestä, on vedenkäytön vähentämiselle asetettu lisätavoitteita. Vähentämällä prosessissa tarvittavaa vettä pienennetään vesijalanjälkeä ja säästetään muun muassa energiaa. Vettä säästetään esimerkiksi kierrättämällä sitä tehtaassa siten, että sama vesi käytetään useampaan kertaan.

Metsäteollisuus investoi vesiensuojeluun

Metsäteollisuus on jo pitkään toiminut edelläkävijänä vesiensuojelussa. Investoinnit tehokkaaseen puhdistukseen ja prosessien kehittämiseen näkyvät vesistöjen tilan paranemisena ja kalakantojen runsastumisena tehtaiden läheisyydessä. Vaikka päästöt vesiin ovat nykyään vähäisiä, jatkaa metsäteollisuus vesiensuojelun kehittämistä. 2000-luvulla metsäteollisuus investoi yli 200 miljoonaa euroa vesiensuojeluun.

Metsäteollisuuden toiminnan vaikutusten minimointi ulottuu myös tuotantoprosessien ulkopuolelle niin, että metsien arvokkaat luonnon­vesi­järjestelmät säilyvät. Metsätalouden toimenpiteiden vaikutus vesistöihin minimoidaan käyttämällä monipuolisia vesiensuojelumenetelmiä. Esimerkiksi hakkuiden yhteydessä jätetään vesistöjen rannoille suojakaistoja, joilla estetään ravinteiden valuminen vesistöihin.