Venäjän WTO-jäsenyys edistää suomalaisen metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksia

Uutiset |

Venäjän liittyi elokuussa 2012 Maailman kauppajärjestöön (WTO). Jäsenyyden myötä Venäjän raakapuun vientitullit ovat laskeneet ja alenevien tuontitullien ansiosta suomalaisten metsäteollisuustuotteiden asema Venäjän markkinoilla paranee tulevaisuudessa, vaikkakin viiveellä.

Venäjän WTO-jäsenyys laski välittömästi puun vientitulleja ja näin ollen raakapuun viennin kustannuksia Venäjältä Suomeen. Havupuun vientitullimaksut laskivat Venäjän jäsenyyden myötä euromääräisesti puoleen ja lehtipuun tullimaksut neljännekseen jäsenyyttä edeltäneestä tasosta. Metsäteollisuus ry:n jäsenten raakapuun tuonti Venäjältä Suomen on vakiintunut kahdeksan miljoonan kuutiometrin tasoon. Tämä on noin 13 prosenttia Suomen metsäteollisuuden raakapuun käytöstä.

Mänty ja kuusi tuodaan EU-markkinoille ja Suomeen havutariffikiintiön kautta, jonka koko on 9,5 miljoonaa kuutiometriä. Venäjä on soveltanut poukkoilevasti havutariffikiintiöön omavaltaisia sääntöjä vastoin EU-Venäjä-sopimusta. Tämä on lisännyt toimijoiden hallinnollista taakkaa ja EU-komissio on moittinut Venäjää asiasta. Havutuonnin kasvua voidaan siis vielä tukea. Pitkällä aikavälillä tämän kaltaiset kaupanesteet tulisi täysin purkaa.

WTO-sopimuksen mukaan Venäjän paperi- ja kartonkijalosteiden tuontitullien piti alentua noin viisi prosenttia neljän vuoden siirtymäajan aikana. Venäjä ei kuitenkaan soveltanut kaikkien tuotteiden osalta tuontitullialennusta, vaan kauppajärjestöön liittymisen jälkeen Venäjä korotti yllättäen tiettyjen paperi- ja kartonkituotteiden tuontitullitasoja vastoin sopimusta. EU riitautti keväällä 2014 mm. nämä metsäteollisuuden tuotteita koskevat tuontitullit WTO-järjestelmässä.

Kaikkiaan tuontitullien aleneminen vahvistaa suomalaisen metsäteollisuustuotteiden asemaa kasvavilla Venäjän markkinoilla suhteessa paikallisiin tuotteisiin. Paperi- ja kartonkijalosteita vietiin Venäjälle vuonna 2015 Suomesta noin 385 miljoonan euron arvosta. Kaupan nykyrakenteella tullimuutos alentaa Venäjällä suoritettavia tullimaksuja noin 10 miljoonaa euroa siirtymäajan jälkeen.

Lisätietoja antaa

Juha Palokangas

Päällikkö, Venäjä-asiat

0400 991 467