Työturvallisuuden parantuminen jatkui – kuuden tehtaan tulos oli paras mahdollinen

Uutiset |

Metsäteollisuuden työtapaturmat vähentyivät vuonna 2015 selvästi. Saha- ja levyteollisuudessa tapaturmataajuus oli edellisvuonna 13,5, kun vielä vuonna 2014 lukema oli 20,6.

Tapaturmataajuus on keskeinen työturvallisuuden mittari, joka kertoo poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohden. 

”Kyseessä on erittäin merkittävä muutos työturvallisuudessa. Viime vuonna viidessä yksikössä tapaturmataajuus oli nolla”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen.

Viime vuonna tapaturmataajuus jäi nollaan UPM:n sahoilla Alholmassa ja Kaukaalla. Myös yrityksen Pellos 1 -vaneritehtaalla tapaturmataajuus oli nolla. Samaan tulokseen ylsivät puutuoteteollisuudessa Stora Enso Uimaharjussa ja Metsä Woodin saha Rengossa.

Kuudessa vuodessa saha- ja levyteollisuuden tapaturmien määrä on vähentynyt 68 prosenttia.

Metsä Boardin tehdas Joutsenossa oli ainoa paperiteollisuuden tuotantoyksikkö, jonka tapaturmataajuus jäi nollaan. Koko paperiteollisuuden tapaturmataajuus kuitenkin pienentyi 8,6:sta 6,5:een.

Alle teollisuuden keskiarvon

Myös sairauspoissaoloissa kehitys on ollut myönteistä.
”Panostamalla työhyvinvointiin, sairauspoissaoloissa on päästy alle teollisuuden keskiarvon”, Lehtonen kertoo.

Metsäteollisuudessa sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat olleet teollisuuden keskiarvoa pienemmät vuodesta 2011 lähtien.

Työtapaturmien määrä paperiteollisuudessa väheni kuudessa vuodessa peräti 74 prosenttia. Samaan aikaan sairauspoissaolojen osuus säännöllisestä työajasta pieneni neljänneksen 4,3 prosenttiin. Saha- ja levyteollisuudessa vastaava luku vuonna 2015 oli 5,1 prosenttia, joka on 0,1 prosenttiyksikkö pienempi vuoteen 2010 verrattuna.

Lehtonen puhui juridiikkaan keskittyneessä työturvallisuusseminaarissa, joka kokosi torstaina alan toimijat Metsäteollisuus ry:n toimistolle Helsingin Kruununhakaan. Asianajotoimisto Roihun asianajajan Toni Sortin koulutuksessa korostuivat erityisesti ennakoivan toiminnan ja dokumentoinnin merkitys.

Nolla tapaturmaa -foorumi palkitsi yrityksiä

Alan sitoutuminen työturvallisuuteen ja hyvinvointiin näkyy myös Nolla tapaturmaa -foorumilla. Foorumi myönsi työturvallisuuden tasoluokituksen toukokuussa 67 työpaikalle, jotka ovat panostaneet työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Viime vuonna noin parikymmentä työpaikkaa saavutti nolla tapaturmaa.

”Jokaisella työpaikalla pitää miettiä, mitä nolla tapaturmaa ja nolla-ajattelu tarkoittavat meillä, minkälaista asennetta ja toimintakulttuuria sen todeksi tekeminen edellyttää”, toteaa Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmän puheenjohtaja Jari Haijanen Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

Haijanen toimii Sappi Europen Kirkniemen tehtaalla turvallisuuspäällikkönä.

Foorumin tasoluokituksen mukaan UPM:n Kaukaan saha ja yrityksen Joroisten taimitarha ovat maailman kärjessä. UPM:n Savonlinnan Vaneritehdas puolestaan kulkee kohti maailman kärkeä. Lisäksi Sappi Finland I ja Stora Enso Packaging Oy suuntaavat kohti maailman kärkeä.

Foorumi kertoi uusista tasoluokituksista 10.5. järjestetyn seminaarin Turvallisuus ja työn uudet muodot yhteydessä. Siellä luovutettiin myös työturvallisuuden Jorma Saari -tunnustuspalkinto, jonka sai tällä kertaa UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

UPM:n tapaturmataajuus laski kolmessa vuodessa 70 prosenttia.

”Olin omakohtaisesti kokenut, että johdon sitoutumisella ja työturvallisuusasioiden aktiivisella johtamisella on valtavan suuri merkitys. Oivalsin tämän johtaessani Shottonin tehdasta Walesissa. Siellä tulokset olivat erinomaisia ja asioita johdettiin aktiivisemmin kuin Suomessa”, Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Pesonen sanoo Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

”Uskon, että onnistuimme, koska Työturvallisuuden ryhtiliike ei ollut vain viestintäkampanja vaan hyvin suunniteltua muutosjohtamista. Lähes mahdottomalta tuntunut tavoite lähti toteutumaan, kun mukaan innostettiin paitsi johto myös koko henkilöstö”, Pesonen jatkaa.

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.